bodhisattva

Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtud Tartu Budakojas: jaanuar-märts 2023

Jaanuarist märtsini uurime neil õhtutel lähemalt mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate mitmekesist maailma. Esimesel paaril õhtul vaatleme nende tekke eelduseid varajases budistlikus traditsioonis abiks Buddha omaduste meenutamise (paali k. buddhānussati, sanskriti k.: buddhanusmrti) elavad näited ajaloolise Buddha aegsetes lugudes. Veebruari ja märtsi õhtutel on võimalust kuulda eri kõnelejaid jagamas põhjalikumaid vaateid mitmetele bodhisattvatele ja mõtlusbuddhadele. Õhtute esimesel…

Õppekursus “Bodhisattva ideaal”

Õppekursus kaheksal pühapäeval (jaanuar-aprill 2011). Bodhisattva ideaalis vaatleb Sangharakšita lähemalt budistlikku teed, nii nagu sellele lähenetakse ja seda harjutatakse mahajaana budismis.