Valik värsse

Siit leiab kimbu budistlikke värsse eri ajastutest ja eri kultuuridest. Nii kaugelt minevikust kui ka lähemalt kaasajast.

Kui Hiina ja Jaapani budistlike munkade luule on üsna hästi tuntud, siis Buddha esimeste õpilaste värsse teatakse vähem. Lõuna-Aasia värssidele eelneb paali kaanonit ja loodusluulet tutvustav essee, mille autoriks on Andrew Olendzki (paali keele spetsialist ning ajakirja “Insight Journal” toimetaja).

Värsside hulgast leiab ka luuletusi Hiinast (Han Shan ja Su Dongpo), Jaapanist (Kukai, Ryokan ja Dogen), Koreast (Manhae) ning Tiibetist (Milarepa ja Tsongkhapa).


Kaasaja autorid


Värsid Lõuna-Aasiast (Paali Tipitaka)


Värsid Hiinast


Värsid Jaapanist


Värsid Koreast


Värsid Tiibetist