Tallinna Budakoja kava

kava-buddha

Tallinna Budakoja kava: november–detsember 2019


E Esmaspäev 1: loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine”

Tallinna Budakojas esmaspäeviti (02.09-18.11, 02.12-16.12) kell 18.00–20.15.

Mettā bhāvanā – heasoovlikkuse kasvatamine – on harjutuste perekonna keskmes, millest kõik võivad olla aluseks taipamisele ning tegelikkuse otsesele nägemisele. Need on neli brahmavihaarat ehk „jumalikku asupaika“. Neid tuntakse ka mõõtmatutena (aparimāṇa), mida kutsutakse nõnda, kuna nende intensiivsus ja ulatus näib mõõtmatu.

Nendeks neljaks harjutuseks on mettā bhāvanā (heasoovlikkuse kasvatamine), karuṇā bhāvanā (kaastunde kasvatamine), muditā bhāvanā (kaasaelava rõõmu kasvatamine) ja upekkhā bhāvanā (võrdse suhtumise kasvatamine).

Neil õhtutel uurime loengute ja rühmavestluste käigus kõiki mõõtmatuid asupaiku, harjutades meditatsioone ja tutvudes sarnaste harjutustega nagu näiteks tonglen’iga.

Juhendab Dharmachari Vaddhaka inglise keeles. Tõlge eesti keelde.

Novembri ja detsembri õhtutele lisavad oma panuse:

 • Kaido Kangur (11.11): „Öö on pimedaim enne koitu“.
  Ööl enne virgumist puudutas Gautama Siddhārtha käega maad. Miks ta nii tegi?
 • Toomas Schvak (18.11): „Muusika ja neli mõõtmatut“.
  Lühiettekandes käsitletakse muusika rolli nelja mõõtmatu harjutamiseks vajalike hoiakute kujundamisel, avades isikliku vaatenurga ühele Arvo Pärdi teostest.
 • Jnanakara (02.12): „Kaastunde otsingutel bodhisattva Avalokitešvara jälgedes“
 • Bodhikara (09.12): „Sügavast mõistmisest avara mõistmiseni: kaastunne varajastes budistlikes õpetustes“
 • Erkki Otsman (16.12): „Kibemagusus Edith Piafi lauludes ja elus“

Õhtute kava:

 • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
 • Kell 19.00: loengusari 

Esmaspäev 2: meditatsiooni- ja loenguõhtu koos Saddhalokaga (25.11) kell 18.00 – 20.15

Õhtu kava:

 • Kell 18.00: esimene meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.) 
 • Kell 19.00: loeng Meghiyast.

Saddhaloka tutvustab oma loengut: Meghiya oli innukas noor munk, kes muutus oma idealismis liiga tormakaks ja sai valusalt kogeda iseenda piiratust. Buddha vastas Meghiyale ühtaegu sõbralikult ja otsekoheselt õpetustega, mis tõid esile dharmaeluks vajalikud põhialused, ja mis on täna sama asjakohased kui 2500 aastat tagasi.

Juhendab Dharmachari Saddhaloka inglise keeles. Tõlge eesti keelde.

NB! 23.12 ja 30.12 on Tallinna Budakoda suletud.

+ Muud üritused

Sanghapäeva tähistamine Tallinna Budakojas – 24. november 2019

Kell 11.30-16.00 Tallinna Budakojas (Luha tn 1). Pühapäeval, 24. novembril tähistame Tallinna Budakojas sanghapäeva. Päev on pühendatud kolmandale budismi kolmest kalliskivist (esimesed kaks on Buddha ja dharma). Sanghat – Buddha õpetuse järgijate kogukonda ja sõprussuhteid – peetakse Triratna budistlikus kogukonnas väga väärtuslikuks. Sel aastal tähistame sanghapäeva meditatsiooni, ühise eine, loengu ja puudžaga. Päeva kava: Meditatsioon…

Meditatsioonikursus Tallinnas – jaanuar-veebruar 2020

Sissejuhatus meditatsiooni ja budismi. 14. jaanuaril Tallinna Budakojas algav kursus tutvustab budistlikku meditatsiooni ja budismi igapäevaeluga seotud põhiideid. Kuuel teisipäeval (14.01 – 18.02) kell 18.30-21.00. Kursusel osaleja saab põhjaliku juhenduse keskendumist, teadlikkust ja positiivseid emotsioone arendavates meditatsioonides. Kursus tutvustab ka budismi põhiideid, mis on seotud meditatsiooni ja meie igapäevaeluga. Juhendab Dharmachari Vaddhaka inglise keeles. Tõlge…