Tallinna Budakoja kava

kava-buddha

Tallinna Budakoja kava: november–detsember 2018


E Esmaspäev 1: loengusari “Uurides tegelikkust” (08.10, 15.10, 22.10, 05.11, 12.11, 26.11)

Kuuel esmaspäeval (08.10, 15.10, 22.10, 05.11, 12.11, 26.11) kell 18.00-20.00.

Milline on meie kogemuse tõeline loomus? Mis on tegelik ja mis mitte? Selle kuuest loengust koosneva sarja jooksul uurib Vaddhaka erinevaid budistlikke vaatenurki kogemuse tegelikkusele.

Õhtutel käsitletakse järgmisi teemasid:

05.11 Tegelikkus kui meel
12.11 Tegelikkus kui Buddha
26.11 Tegelikkus kui müüt

Loengud on inglise keeles.


Õhtute kava:

  • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.00: loeng.

Esmaspäev 2: Saddhaloka loeng vabadusest (19.11)

  • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.00: loeng.

Esmaspäev 3: loengusari “Vabanemise väravad” (03.12, 10.12, 17. 12)

Buddha kirjeldas tõeluse olemust mitmel erineval viisil, sealhulgas kolme lakšana ehk sõltuvusliku olemise tunnuse kaudu, milleks on: (i) püsitus ehk anitya, (ii) ebarahuldavus ehk duḥkha, ja (iii) püsiva omaoleku puudumine ehk anātman. Ka õpetas Buddha, et kõigi nende kolme süvitsi vaatlemine viib vabanemise väravateni. Nii viib püsituse süvitsi vaatlemine märkideta väravani (ānimitta), ebarahuldavuse vaatlemine soovideta väravani (apraṇihita), püsiva omaoleku puudumise vaatlemine tühjuseni (śūnyatā).
Kuulame lindi pealt Vaddhaka eelnevalt salvestatud ingliskeelsed loenguid. Seejärel on võimalik teemade üle eesti keeles arutleda.

03.12 Ānimitta
10.12 Śūnyatā
17.12 Apraṇihita


Õhtute kava:

  • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.00: loeng.
NB! 24.12 ja 31.12 on Tallinna Budakoda suletud.


 Muud üritused

Sanghapäeva tähistamine Tallinna Budakojas – 25. november 2018

Kell 11.30-16.00 Tallinna Budakojas (Luha tn 1). Pühapäeval, 25. novembril, tähistame Tallinna Budakojas sanghapäeva. See päev on pühendatud budismi kolmest kalliskivist kolmandale (esimesed kaks on Buddha ja dharma). Sanghat – Buddha õpetuse järgijate kogukonda ja sõprussuhteid – peetakse Triratna budistlikus kogukonnas väga väärtuslikuks. Selle aasta sanghapäeval me mälestame Sangharakshitat, tähistame Jnanakara ordinatsiooni ja tervitame oma…