paali kaanon

Meditatsiooni- ja budismiõhtud Tartus: jaanuar-veebruar 2014

Tavaliselt neljapäeviti Tartus asetleidvad meditatsiooni- ja budismiõhtud jätkuvad taas 30. jaanuaril. Õhtute kava: Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustamine, siira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. * * * Teepaus * * * Jaanuaris ja veebruaris on kavas kolme laadi üritusi: Vaddhaka loenguõhtud paali kaanoni õpetuste teemadel (30.01, 13.02), Dhammapada õhtud…

Loengusari “Viis küsimust ja vastust Buddhalt” (27.01, 03.02, 10.02, 24.02, 31.03)

Neljal esmaspäeval (27.01, 03.02, 10.02, 24.02) Õhtute kava: 18.00 (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.) 19.00 27.01 Millist õpetajat ja õpetust järgida? 03.02 Mis on karma? 10.02 Kuidas on eetika ja tähelepanelik teadvelolek omavahel seotud? 24.02 Kas hoolivus on tee virgumisele? 31.03 Kas surm on möödapääsmatu?…

Tähelepanelikkuse harjutamine igas hetkes

Budistlike õpetuste kohaselt sünnib iga inimene kahe erineva potentsiaaliga. Üks neist on positiivne ja teine on negatiivne. Budismis nimetatakse positiivset võimet “Buddha-loomuseks” ja negatiivset võimet “Mara-loomuseks”. (Mara on budismis kurjuse kehastuseks.) Igas inimeses on potentsiaali saada kas budaks või maraks. Ning oma päeva igal hetkel me teeme valiku: kas liikuda Buddha või Mara suunas. Kui…

Millist õpetajat ja õpetust järgida?

Tänapäeval kohtame palju erinevaid vaimseid õpetajaid ja õpetusi. Kuidas nende vahel valida? See küsimus oli aktuaalne juba Buddha eluajal ja eriti kalama rahva seas. Kalamad elasid Gangese tasandikul, kust rändas läbi hulgaliselt religioosseid õpetajaid, igaüks neist oma õpetust ülistades ja teiste omi maha tehes. Kalama rahvas oli hämmingus sellest rivaalitsemisest ega teadnud, keda uskuda. Mis…

Mille järgi tunneme ära virgunu?

Sangharakshita kirjutab oma raamatu Precious Teachers alguses, et vahel on küsitud, kas mõni tema õpetajaist oli oma vaimsel arenguteel teistest kõrgemale jõudnud. Ta jätkab: „Sama küsimuse esitas kord õpilane kolmest vaimsest õpetajast – Chattrul Rimpoche, Jamyang Khyentse Rimpoche ja Dudjom Rimpoche – koosneva kuulsa kolmiku ühele liikmele. Meister vastas: „Üks meist on tõepoolest vaimsel teel…

Kas Buddha oli inimene?

Budistlikus kirjanduses, mida on avaldatud pärast Buddha surma ligi kahe ja poole tuhande aasta jooksul, leiame kaks põhimõtteliselt erinevat Buddha loomuse käsitlust: a) ta oli inimene, kes elas ja suri nagu kõik teised; 2) ta ei olnud tavaline inimolend, vaid üliinimlike võimetega transtsendentne olevus või jumalus, kes oli vaba inimestele omastest piirangutest. Varaseim teadaolev jäädvustus…

Sissejuhatus paali kaanonisse

Ajalooline Buddha Šākjamuni elas ja õpetas Põhja-Indias umbes kahe ja poole tuhande aasta eest. Tema õpetuste ja vestluste kohta pole kirjalikke ülestähendusi ei temalt endalt ega tema järgijailt. Buddha õpilaste poolt meelde jäetuna ja nii suust suhu edasi kantuna levisid versioonid tema õpetustest sajandeid pärast Buddha surma, enne kui need esmakordselt alles esimese sajandi paiku…