raamatud

Budismialane kirjandus eesti keeles

Siit lehelt leiab vaate eesti keeles avaldatud budismialasele kirjandusele. Lehe alguses on lähemalt kirjeldatud Budakoja osalusel välja antud raamatuid, lehekülje alt leiab pikema budismi teemal eesti keeles avaldatud raamatute loetelu.

Sissejuhatus budismi

Chris Paulingi “Sissejuhatus budismi” heidab vaate Buddha virgumisele, tema õpetustele ja budismi ajaloole. Siit leiab lugemiseks raamatu eestikeelse tõlke.

Andrew Skilton “Budismi lühiajalugu”

Inglise orientalisti Andrew Skiltoni käsitlus on asjaomastes ringkondades üks tunnustatumaid sissejuhatusi budismi ajalukku. Raamatus antakse ülevaade Buddha elust ja õpetusest, budismi levikust ja arengust, budistlikest tekstidest ja nende tähendusest ning erinevatest budistlikest koolkondadest Indias ja muudes Aasia riikides. Raamatu ilmumist toetas Tallinna Budakoda.

Sangharakšita “Buddha õilis kaheksaosaline tee”

Õilis kaheksaosaline tee on Buddha visand teest kannatuse lõppemisele. See kuulub esimeste õpetuste hulka, millest Buddha oma virgumiskogemuse järgselt rääkis. Olulisel kohal on see budistlike õpetuste seas tänini. Sangharakšita annab oma raamatus põhjaliku ülevaate nii kaheksaosalisest teest tervikuna kui selle osadest eraldiseisvalt.