Lugemist

raamatud2

Valik raamatuid

Täismahus lugemiseks leiab Budakoja lehelt hetkel kolm raamatut:

Pikema loetelu eesti keeles budismi vallas ilmunud raamatutest leiab tutvumiseks tutvumiseks siit.


Artiklid ja tekstid

Vaddhaka vaatleb oma artiklites lähemalt mitmeid paali kaanoniga seotud teemasid ning tähelepanelikkuse harjutamist. Sangharakšita artiklid keskenduvad virgumisele, mõtlusele ja vaimsele ühendusele.


Värsid

Kimbu budistlikke värsse eri ajastutest ja kultuuridest leiab siit lehelt.