Inimestest

“Dana” on budistlik sõna, mis tähistab heldust ja andmist. Dana võib avalduda annetustes, kuid see võib seisneda ka oma aja andmises, et aidata jagada dharmat ja abistada budistliku keskuse tegemisi. Selline dana ehk helduse vorm on budistliku kogukonna elujõud.

Budakojas aitavad vabatahtlikud näiteks järgmistes tegevustes: keskuse tegevuse korraldamine, meditatsiooni- ja budismiõhtute ettevalmistus, õpetamine, kursuste korraldamine, juhatamine, neil tõlkimine ja assisteerimine, ruumide broneerimine, raamatukogu haldamine, ruumide korrashoid, laagrite korraldamine, veebilehe haldamine, tekstide toimetamine, MTÜ Budakoda finantsasjade ja aruannete haldamine.


Triratna ordineeritud budistide ühenduse liikmed

Dharmachari Vaddhaka

VaddhakaVaddhaka on meditatsiooni ja budismi harjutanud rohkem kui 30 aastat. Meditatsiooni ja budismi õpetamisega on ta tegelenud viimase paarikümne aasta vältel. Vaddhaka on Triratna ordineeritud budistide ühenduse liige ja osaleb aktiivselt ühenduse Eestit, Soomet, Rootsit, Norrat ja Taanit kaasava põhja regiooni töös. Tallinnas on ta elanud viimased kümme aastat ja on siin Budakoja alaline õpetaja. Talle meeldib mediteerida Hispaania mägedes, veeta aega Uue Maailma kodus, uurides budismi- ja teiste usundite teemalisi raamatuid, istuda kohvitassi taga oma Tallinna lemmikkohvikus, kohtuda sõpradega ja vahest ka sellest kõigest Lõuna-Eesti vaikses maakohas puhata.
E-mail:


Dharmachari Bodhikara

Bodhikara (Taivo Org) on meditatsiooni ja budismiga tõsisemalt tegelenud 25 aasta jagu. Kui algatavalt köitis meditatsioonipraktikate pakutav meelerahu ja -selgus, siis mida aeg edasi, seda enam mõistmist kasvatav kogemuse vahetu uurimine ja kaastundepraktikad.
2013. aastast on ta Triratna ordineeritud budistide ühenduse liige. Lisaks Triratna budistliku kogukonna lähenemisele hindab ta paljude budistlike suundade ja koolkondade õpetusi. Inspiratsiooniallikaks on Hiina, Jaapani ja Korea zen- ja chan-budistlikud suunad, Tiibeti budistlikud ja theravaada koolkonnad, samuti ennekõike Ameerika Ühendriikides levinud Insight Meditation Society lähenemine, mille õpetajate eestvedamisel on tehtud palju budistliku meditatsiooni tänapäeva inimesele omasesse keelde tõlkimisel.
E-mail: