Dharmaharjutus Triratna budistlikus kogukonnas

Kolm kalliskivi

Triratna (sanskr k. “kolm kalliskivi”) – Buddha, dharma ja sangha

Triratna budistlik kogukond

Triratna ordineeritud budistide ühendus ja Triratna budistlik kogukond on ülemaailmne liikumine, mis ühendab inimesi, kes püüavad elada kooskõlas Buddha õpetustega tänapäeva maailmas. Erinevalt mitmetest idamaistest budismi vormidest ei tehta siin vahet munkade, nunnade ja ilmalike vahel. Kuigi ka Triratnas eristatakse budistlikule teele pühendumise astmeid, jagatakse budistlikke õpetusi ühtviisi kõigile.

Triratna budistlik kogukond sai alguse 1967. aastal (toona nime all Lääne budistliku vennaskonna sõbrad) ja selle rajajaks on Inglismaalt pärit õpetaja Sangharakšita.

Triratna on sanskritikeelne sõna, mis tähendab kolme kalliskivi. Kolm kalliskivi on Buddha, dharma (Buddha õpetused) ja sangha (kõikide nende kogukond, kes järgivad Buddha õpetusi). Kolme kalliskivi kaitse alla minek on Triratna budistliku kogukonna keskne põhimõte.

Triratna budistlikes keskustes, sealhulgas Budakojas, harjutame ja õpetame meditatsiooni, õpime koos Buddha õpetusi, tegeleme kunstidega, toetame üksteist nii elus kui töös ja oleme tegevad oma kohalikes kogukondades. Triratna on oikumeeniline liikumine, mis ei ole seotud ühegi traditsiooni või koolkonnaga, vaid leiab inspiratsiooni kogu budistlikust traditsioonist. Praegu on Triratna budistliku kogukonna keskuseid üle maailma 27 riigis.


Triratna sangha

Enamiku jaoks on esmaseks kokkupuuteks Triratna budistliku kogukonnaga sissejuhatav meditatsiooni- või budismiõping ühes või teises Triratna keskuses – näiteks Budakojas. Mõni võib soovida jätkata osalemist Triratna sangha regulaarsetel üritustel, sest nad soovivad budismi ja meditatsiooni lähemalt uurida või kuna neile lihtsalt meeldib mõtlustada koos teistega sõbralikus keskkonnas.


Mida tähendab dharmamitra‘ks olemine

Kui keegi soovib oma dharmaharjutust ja teadmisi budismist süvendada ning teha seda Triratna budistlikus kogukonnas, võib ta avaldada soovi saada dharmamitra’ks (mis tähendab sanskriti keeles dharma sõpra). Inimesed avaldavad soovi saada dharmamitra‘ks, kui nad:

  1. peavad ennast budistiks või leiavad, et budismil on oluline roll nende elus;
  2. soovivad püüda elada kooskõlas budismi viie eetilise juhtnööriga;
  3. tunnevad, et Triratna budistlik kogukond on neile sobiv vaimne kogukond, milles oma budismiteadmisi ja dharmaharjutust süvendada.

Mida tähendab Triratna ordineeritud budistide ühenduse liikmeks olemine

Triratna budistlik kogukond on oma olemuselt inimeste kogukond, kes harjutavad koos dharmat, toetavad ja julgustavad üksteist ning tegutsevad ühiselt, et luua tingimusi, mis toetaks nende individuaalset ja kollektiivset vaimset kasvu. Selle kogukonna keskmes on Triratna ordineeritud budistide ühendus. Triratna ordineeritud budistide ühendus on vaimne kogukond inimestest, kes on tõotanud järgida virgumisele viivat budistlikku teed. Ordineeritud liikmed on teinud sellest pühendumisest – mida traditsioonipäraselt tuntakse Buddha, dharma ja sangha kaitse alla minemisena – oma elu keskme ning valinud Triratna ordineeritud budistide ühenduse kontekstiks, mille keskel püüda elada elu üha sügavamalt mõistmisest ja kaastundest kantuna.

Ordinatsioon on pühendumine terveks eluks ja väga tõsine samm, seetõttu kulub ordinatsiooniks valmistumiseks mitu aastat. Igaüks võib avaldada soovi saada ordinatsiooni ning võib osaleda ordinatsiooni harjutuskursuse õpingutes. Selleks toimuvad kogenud ordineeritud liikmete juhatusel mitmes maailma piirkonnas erinevad laagrid. Vaddhaka, Budakojas tegutsev Triratna ordineeritud liige, on abiks meeste ordinatsiooniprotsessis. Teisel pool lahte Helsingis on Sridevi abiks naiste ordinatsiooniks valmistumisel. Triratna ordineeritud budistide ühendusel on ligikaudu 2000 liiget 27 riigis üle maailma.


Mujal maailmas tegutsevate keskuste linke leiab Budakoja kodulehe lingikogust. Põhjalikuma loetelu linkidest pakub thebuddhistcentre.com veebileht.


2017. aastal sai Triratna budistlik kogukond 50 aastaseks. Need aastad sisaldavad väärtuslikke arenguid, kuid ühtlasi on tehtud vigu, millest püütakse õppida. Triratna ajaloole, ühes selle edulugude ja kasvuraskustega, leiab vaate raamatust “Triratna lugu” .