Budakoja eetilised juhtnöörid

Buddha õpetuste üheks keskseks tahuks on eetiliste põhimõtete järgi elamine. Siinsed juhtnöörid on mõeldud järgimiseks Budakoja õpetajatele ja teistele Budakoja kogukonna hea käekäigu eest hoolitsevatele inimestele, kes korraldavad ja toetavad laiemale üldsusele suunatud tegevusi nagu budismi- ja meditatsioonikursused ja mõtluslaagrid.

Nende juhtnööride peamine eesmärk on olla abiks Budakoja õpetajatele ja teistele kogenud kogukonnaliikmetele, kes tutvustavad budistlikke põhimõtteid avalikes situatsioonides, kus tuleb oma käitumises olla eriliselt tähelepanelik. Sellega püüame tagada kõigi Budakoda külastavate inimeste heaolu ning kasvatada Budakojas sõbralikku, usaldusväärset ja turvalist õhkkonda.

Juhtnöörid järgivad Buddha viie eetilise käitumise juhise raamistikku, mis on tuntud kõikjal budistlikus maailmas. Iga juhtnööri puhul tutvustatakse lühidalt juhtnööri vaimu ja eesmärki, millele järgnevad mõned täpsustused, milles selle juhtnööri järgimine Budakoja kontekstis seisneb.

Budakoja eetiliste juhtnööride teksti (2017. aasta aprilli seisuga) leiab siit lingilt.


Budakoja eetilised juhtnöörid on mõeldud ülevaatamiseks ja tarvidusel täiendamiseks iga kahe aasta tagant: järgmine ülevaatamine toimub 2019. aasta kevadel.