Budakoja eetilised juhtnöörid

Buddha õpetuste üheks keskseks tahuks on eetiliste põhimõtete järgi elamine. Oleme koostanud need juhtnöörid Budakoja õpetajatele, külalisõpetajatele ja teistele Budakoja kogukonna hea käekäigu eest hoolitsevatele inimestele. Ühtlasi loodame vastutustundlikku käitumist ka kõigilt teistelt inimestelt, kes kasutavad Budakoja keskuste ruume ja raamatukogusid.

Juhtnööride peamine eesmärk on olla abiks Budakoja õpetajatele ja teistele kogenud kogukonnaliikmetele, kes tutvustavad budistlikke põhimõtteid avalikes situatsioonides, kus tuleb oma käitumises olla eriliselt tähelepanelik. Sellega püüame tagada kõigi Budakoda külastavate inimeste heaolu ning kasvatada Budakojas sõbralikku, usaldusväärset ja turvalist õhkkonda.

Juhtnöörid järgivad Buddha viie eetilise käitumise juhise raamistikku, mis on tuntud kõikjal budistlikus maailmas. Iga juhtnööri puhul tutvustatakse lühidalt juhtnööri vaimu ja eesmärki, millele järgnevad mõned täpsustused, milles selle juhtnööri järgimine Budakoja kontekstis seisneb.

Budakoja eetiliste juhtnööride tekst sai viimati täiendatud 2020. aasta veebruaris ja teksti leiab tutvumiseks siit lingilt.