Uudised

Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtud Tartu Budakojas: jaanuar-märts 2023

Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtud Tartu Budakojas – jaanuar-veebruar 2023

Jaanuarist märtsini uurime neil õhtutel lähemalt mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate mitmekesist maailma. Esimesel paaril õhtul vaatleme nende tekke eelduseid varajases budistlikus traditsioonis abiks Buddha omaduste meenutamise (paali k. buddhānussati, sanskriti k.: buddhanusmrti) elavad näited ajaloolise Buddha aegsetes lugudes. Veebruari ja märtsi õhtutel on võimalust kuulda eri kõnelejaid jagamas põhjalikumaid vaateid mitmetele bodhisattvatele ja mõtlusbuddhadele.

Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.00 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on kavas loeng ja vestlus.

Üritustel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel.


Õhtute teemad:

 • 19. jaanuar: Buddha meenutamine budistlike traditsioonide arenguloos: tühjast istmest bodhipuu all mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate kireva maailmani. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
 • 26. jaanuar: Buddha Šakjamuni ja Buddha omaduste meenutamine Paali kaanoni lugudes. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
 • 2. veebruaril jagab vaateid 8. sajandi hinnatud õpetajale Padmasambhavale Saddhaloka Inglismaalt Adhisthana laagrikeskusest. Tema olulisusest annab aimu seegi, et tiibeti budismis on Padmasambhavat peetud “teiseks Buddhaks”. Padmasambhava rändas 8. sajandil Indiast Tiibetisse ja seadis seal jalule dharmaõpetuse, mis tema eelkäijatel ei olnud õnnestunud. Loeng on inglise keeles ühes tõlkega eesti keelde.
 • 9. veebruaril tuleb Tartu Budakotta külla orientalist Märt Läänemets, kes kõneleb teemal “Bodhisattva Avalokitešvara päritolust ja tähendusest mahajaana budismis”.
  Lühitutvustus: Bodhisattva Avalokitešvara, suure kaastunde kehastus, on tuntuim ja populaarseim mütoloogiline bodhisattva mahajaana budismis. Alates umbes 2. sajandist leidub tema kirjeldusi mitmes mahajaana suutras (Lootossuutra, Põimiksuutra, Südasuutra jt) ning umbes samast ajast hakkas levima ka tema kujutamine skulptuuridena, bareljeefidel ja hiljem ka freskodel ja maalidel. Tema asupaigaks on müütiline Potala(ka) mägi. Budismi levides omandas Avalokitešvara eri maadel ja traditsioonides erinevaid kujusid ja nimesid. Eriti populaarne on Avalokitešvara tiibeti budismis, kus mitmeid kõrgeid vaimulikke (dalai-laamad, karmapa-laamad) peetakse tema kehastusteks ja kõik tunnevad Avalokitešvara mantrat OM MANI PADME HUM.
  Loengul räägitakse Avalokitešvara päritolust, tema eri kujudest, kultusest ja sümboolsest tähendusest. Loengut illustreerivad slaidid.
  Vaata rohkem: https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/ida/Avalokite%C5%A1vara/1; https://www.learnreligions.com/avalokiteshvara-bodhisattva-450135
 • 16. veebruaril kirjeldab Valget Tarat isiklikumas võtmes Vaddhaka. Tõlge eesti keelde.
 • 2. märtsil räägib Vaddhaka teemal “Amoghasiddhi, põhja ilmakaare roheline mõtlusbuddha”. Tõlge eesti keelde.
  Lühitutvustus: Mõtlusbuddha Amoghasiddhi kehastab kartmatust ja tarmukust tegevuses. Teda seostatakse kesköise taeva, sügava talve ja virmalistega. Vaddhaka kirjeldab, mis teda Amoghasiddhis köidab.
 • 16. märtsil räägib Sraddhagita Londoni budistlikust keskusest teemal “Amitabha, lääne ilmakaare punane mõtlusbuddha”. Tõlge eesti keelde.
  Lühitutvustus: Õhtu Amitabhast, sügavpunasest armastuse ja mõtluse buddhast. Tule ja õpi teda tundma, uurides temaga seotud omadusi ning sümboleid, mis avanevad tarkusesse ja kaastundesse.
 • 23. märtsil räägib Šantamani teemal “Peeglisarnane tarkus kõverpeeglite maailmas: mõttevirgutusi sinise mõtlusbuddha Akšobhja ainetel”.
  Lühitutvustus: Põgusad isiklikud vaated sellele, mida võiks Akšobhjalt õppida vaimsel teel kulgedes. Millist rolli mängivad sel teel eneseusk ja meelerahu, ausus ja (enese)kaastunne, kannatlikkus ja viha?
 • 30. märtsil tuleb Tartu Budakotta külla tuntud jaapani kultuuri uurija, õppejõud ja tõlkija Alari Allik ja kõneleb teemal “Enda jõud ja teise jõud: Amida Buddha Jaapani usundites”.
  Lühitutvustus: 985. aastal koostas tendai koolkonna õpetaja Genshin teose “Ümbersünni põhialused” (Ōjōyōshū), mis aitas kaasa Amida Buddha ja puhta maa (jōdo) õpetuse kiirele levikule Heiani õukonnas. Kamakura perioodil hoolitsesid Hōnen ja Shinran selle eest, et Amida nime lausumine (nenbutsu) muutuks Jaapani levinuimaks budistlikuks praktikaks. Loengus vaatame selle liikumise populaarsuse põhjuseid ja uurime, kuidas enda jõu (jiriki) ja teise jõu (tariki) mõisted muutsid jaapani budismi olemust. 

Õhtute kava:

Kell 18.00: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.00: loeng ja vestlus.


Õhtud algavad kell 18.00 ja lõppevad kell 20.15. NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palun meditatsiooni sissejuhatuse tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 17.45.


Osalemine annetusepõhine. Annetuse võib teha ka otse MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank. Annetused aitavad ruumi rendi ja külalisõpetajate sõidukulude eest tasumisel. Täname!


Kui soovid liituda internetis, tuleb Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruda (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks.


Märt Läänemetsa 9. veebruaril toimunud loengut Avalokitešvara päritolust ja tähendusest mahajaana budismis saab järelvaadata siit: