Tartu Budakoja kava

Tartu Budakoja regulaarsed meditatsiooni- ja budismiõhtud on suvekuudel puhkusel. Üritused jätkuvad taas septembris.

Head suve!


Suvel kavas:

Budakoja suvelaager 2022 (29.07-05.08)

Meditatsioonilaager teemal “Kaastunne ja tühjus” Selle aasta Budakoja nädalane mõtluslaager toimub reedest (29.07) kuni reedeni (05.08). Nii nagu varasematelgi aastatel leiab laager aset Kamnitsas Võrumaal. Laagri teema “Kaastunne ja tühjus” Buddha õpetas, et neli jumalikku elupaika (brahmavihaarat) – siiras heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine – ei ole üksnes rahuseisundid, vaid ka meele vabastamise…