buddha

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: september 2021

Tartu Budakoja regulaarsed meditatsiooni- ja budismiõhtud jätkuvad pärast suvepuhkust neljapäeval, 23. septembril. Üritustel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel. Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.30 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on septembris kavas Bodhikara…

“Ajaloolist Buddha otsides” – meditatsiooni- ja loenguõhtu Budakojas (3.03)

Esmaspäeval, 3. märtsil, kell 18.00-20.00 Budistlikus kirjanduses, mida on avaldatud pärast Buddha surma ligi kahe ja poole tuhande aasta jooksul, võime leida erinevaid vaateid Buddhale: ühtedes neist kirjeldatakse inimest, kes elas ja suri nagu teisedki; teistes nähakse teda transtsendentse olevusena või jumalusena, kes on vaba inimestele omastest piirangutest. Bodhikara püüab oma loengus jõuda lähemale Buddhale inimesena….

Millist õpetajat ja õpetust järgida?

Tänapäeval kohtame palju erinevaid vaimseid õpetajaid ja õpetusi. Kuidas nende vahel valida? See küsimus oli aktuaalne juba Buddha eluajal ja eriti kalama rahva seas. Kalamad elasid Gangese tasandikul, kust rändas läbi hulgaliselt religioosseid õpetajaid, igaüks neist oma õpetust ülistades ja teiste omi maha tehes. Kalama rahvas oli hämmingus sellest rivaalitsemisest ega teadnud, keda uskuda. Mis…

Kas Buddha oli inimene?

Budistlikus kirjanduses, mida on avaldatud pärast Buddha surma ligi kahe ja poole tuhande aasta jooksul, leiame kaks põhimõtteliselt erinevat Buddha loomuse käsitlust: a) ta oli inimene, kes elas ja suri nagu kõik teised; 2) ta ei olnud tavaline inimolend, vaid üliinimlike võimetega transtsendentne olevus või jumalus, kes oli vaba inimestele omastest piirangutest. Varaseim teadaolev jäädvustus…

Sissejuhatus budismi: Buddha

(<< Eelmine peatükk: Sissejuhatus) Buddha on sanskritikeelne sõna, mis tähendab „virgunut”. Budismi rajaja polnud jumal, prohvet ega messias. Ta oli tavaline inimene, kes iseenda jõupingutustega saavutas vaimse virgumise, saades teadlikuks nii oma võimetest kui ka ümbritseva maailma olemusest. See ülima virgumise seisund ongi budismi kogu sisuks. Pärast Buddhat on paljud mehed ja naised selleni jõudnud,…

Sangharakšita “Buddha õilis kaheksaosaline tee”

Õilis kaheksaosaline tee on Buddha visand teest kannatuse lõppemisele. See kuulub esimeste õpetuste hulka, millest Buddha oma virgumiskogemuse järgselt rääkis. Olulisel kohal on see budistlike õpetuste seas tänini. Sangharakšita annab oma raamatus põhjaliku ülevaate nii kaheksaosalisest teest tervikuna kui selle osadest eraldiseisvalt.