Uudised

Viiepäevane meditatsioonilaager Soomes – veebruar 2010

buddha_hand“Vabanemise väravad” Abhayaloka meditatsioonikeskuses

Buddha kirjeldas tõeluse olemust mitmel erineval viisil, k.a kolm lakšanat ehk sõltuvusliku olemise tunnust; (i) püsitus ehk anitya, (ii) ebarahuldavus ehk duhkha, ja (iii) püsiva omaoleku puudumine ehk anatman. Ka õpetas Buddha, et kõigi nende kolme süvitsi vaatlemine viib vabanemise väravateni.
Nii viib püsituse süvitsi vaatlemine märkideta väravani (animitta), ebarahuldavuse vaatlemine – soovideta väravani (apranihita), püsiva omaoleku puudumise vaatlemine viib tühjuseni (śūnyatā).
Tiibeti pärimuses seostuvad kõik kolm väravat eriliste meeleseisunditega; märkideta värav – meele selgusega, soovideta värav – tundlikkusega, tühjus – avatusega. Selles mõtluslaagris uurime sõltuvusliku olemise kõiki kolme tunnust ja nendega seonduvaid väravaid ning meeleseisundeid, võttes appi juhendatud arutelud dharmast ja meditatsiooni. Laagri viib läbi Vaddhaka inglise keeles.

Osavõtutingimuste ja hinna asjus palun võta ühendust Vaddhakaga (vaddhaka-ätt-gmail.com)