Uudised

Vestlussari “Loovus ja vaimne elu” – talv-kevad 2009

Neljal kolmapäeval (25.02, 18.03, 22.04, 13.05) kell 19.00-21.00
Neljal kolmapäeval räägivad erinevad loovisiksused oma isiklikest kogemustest vaimse elu ja loova kultuuri sidumisel.

Selles vestlussarjas räägivad erinevad loovisiksused oma isiklikest kogemustest vaimsuse ja loova kultuuri seoste teemal. Vaatluse all on kujutav kunst, muusika, kirjandus ja film.


Esialgses kavas on:

  • 25.02. Kunst ja vaimne elu: räägib Dharmachari Nagashila (inglise keeles). Nagashila on soome kunstnik ja Lääne Budistliku Vennaskonna liige. 2003.a. suvel tellis Helsinki linnavalitsus temalt „21 vaikuse ringi” erinevatesse linnajagudesse. Ta töötas mitu nädalat, valmistades iga päeva jooksul värvilisest liivast ja looduslikest materjalidest ühe ringi, mediteeris selle juures ja seejärel hävitas rituaalselt. Septembris 2004 osales ta suurel 14 soome kunstniku näitusel, kes olid saanud mõjutusi Idast. Tal on olnud mitmeid näitusi Soomes ja Eestis.
  • 18.03. Muusika ja vaimne elu: räägib Peeter Vähi.
    “Õhtu jututeema fikseerisime umbes nõnda – Buddha Õpetus läbi muusiku silmade. Tegelikult võiksin selle ümber pöörata – Muusika läbi budisti silmade – ja tegelikult rääkida täpselt samadest asjadest.
    Mitmel pool pühakirjas on öeldud, et muusika ja tants pole budistile, eelkõige mungale, sobiv tegevus. Kas ja kuivõrd peaksime lähtuma sellest pühakirja punktist täna? Püüan asja vaadelda läbi isikliku kogemuse.”
  • 22.04. Täpsustatakse hiljem
  • 13.05. Film ja vaimne elu: räägib Dharmacharini Prajnadipa (inglise keeles). Prajnadipa on professionaalne, kogenud soome filmitoimetaja ning Lääne Budistliku Vennaskonna liige. Ta on õpetanud filmitegemist Soomes ja Eestis.