Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: veebruar 2023

Pilt: Pawel Nolbert / Unsplash

Tavaliselt neljapäeviti toimuvatel Tartu Budakoja regulaarsetel meditatsiooni- ja budismiõhtutel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel.

Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.00 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on kavas loeng ja vestlus.

Veebruari kolmel neljapäevaõhtul jätkub õhtu teisel tunnil mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate loenguseeria mitmete külaliskõnelejatega.

NB! Kolmapäeval, 22. veebruaril on kavas elava meditatsioonipraktika õhtu kaastundepraktika tongleni teemal.


Veebruari õhtute teemadest lähemalt:

 • Neljapäeval, 2. veebruaril jagab vaateid 8. sajandi hinnatud õpetajale Padmasambhavale Saddhaloka Inglismaalt Adhisthana laagrikeskusest. Padmasambhava olulisusest annab aimu seegi, et tiibeti budismis on teda peetud “teiseks Buddhaks”. Padmasambhava rändas 8. sajandil Indiast Tiibetisse ja seadis seal jalule dharmaõpetuse, mis tema eelkäijatel ei olnud õnnestunud. Loeng on inglise keeles ühes tõlkega eesti keelde.
 • Neljapäeval, 9. veebruaril tuleb Tartu Budakotta külla orientalist Märt Läänemets, kes kõneleb teemal “Bodhisattva Avalokitešvara päritolust ja tähendusest mahajaana budismis”.
  Lühitutvustus: Bodhisattva Avalokitešvara, suure kaastunde kehastus, on tuntuim ja populaarseim mütoloogiline bodhisattva mahajaana budismis. Alates umbes 2. sajandist leidub tema kirjeldusi mitmes mahajaana suutras (Lootossuutra, Põimiksuutra, Südasuutra jt) ning umbes samast ajast hakkas levima ka tema kujutamine skulptuuridena, bareljeefidel ja hiljem ka freskodel ja maalidel. Tema asupaigaks on müütiline Potala(ka) mägi. Budismi levides omandas Avalokitešvara eri maadel ja traditsioonides erinevaid kujusid ja nimesid. Eriti populaarne on Avalokitešvara tiibeti budismis, kus mitmeid kõrgeid vaimulikke (dalai-laamad, karmapa-laamad) peetakse tema kehastusteks ja kõik tunnevad Avalokitešvara mantrat OM MANI PADME HUM.
  Loengul räägitakse Avalokitešvara päritolust, tema eri kujudest, kultusest ja sümboolsest tähendusest. Loengut illustreerivad slaidid.
  Vaata rohkem: https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/ida/Avalokite%C5%A1vara/1; https://www.learnreligions.com/avalokiteshvara-bodhisattva-450135
 • Neljapäeval, 16. veebruaril kirjeldab Valget Tarat isiklikumas võtmes Vaddhaka. Tõlge eesti keelde.
 • NB! Kolmapäeval, 22. veebruaril: elava meditatsioonipraktika õhtu kaastundepraktika tongleni teemal. Õhtu toimub Bodhikara eestvedamisel.

Õhtute kava:

Kell 18.00: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.00: loeng ja vestlus.


Õhtud algavad kell 18.00 ja lõppevad kell 20.15. NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palun meditatsiooni sissejuhatuse tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 17.45.


Osalemine annetusepõhine. Annetuse võib teha ka otse MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank. Annetused aitavad ruumi rendi ja külalisõpetajate sõidukulude eest tasumisel. Täname!


Veebruari õhtute teemadest lähemalt:

Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtud Tartu Budakojas

Jaanuarist märtsini uurime neil õhtutel lähemalt mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate mitmekesist maailma. Esimesel paaril õhtul vaatleme nende tekke eelduseid varajases budistlikus traditsioonis abiks Buddha omaduste meenutamise (paali k. buddhānussati, sanskriti k.: buddhanusmrti) elavad näited ajaloolise Buddha aegsetes lugudes. Veebruari ja märtsi õhtutel on võimalust kuulda eri kõnelejaid jagamas põhjalikumaid vaateid mitmetele bodhisattvatele ja mõtlusbuddhadele.

 • 19. jaanuar: Buddha meenutamine budistlike traditsioonide arenguloos: tühjast istmest bodhipuu all mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate kireva maailmani. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
 • 26. jaanuar: Buddha Šakjamuni ja Buddha omaduste meenutamine Paali kaanoni lugudes. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
 • 2. veebruaril jagab vaateid Padmasambhavale Saddhaloka Inglismaalt Adhisthana laagrikeskusest.
 • 9. veebruaril tuleb Tartu Budakotta külla orientalist Märt Läänemets, kes kõneleb Avalokitešvarast.
 • 16. veebruaril kirjeldab Valget Tarat isiklikumas võtmes Vaddhaka.

Üritused jätkuvad märtsis.

Elava meditatsioonipraktika õhtutel uurime nii meditatsioonides kui vestlustes lähemalt erinevaid meditatsiooniga seotud teemasid, mis võivad olla abiks nii meditatsioonipraktikaga esmatutvust tehes kui kogenumatele harjutajatele. Kavas juhendatud meditatsioon, lühem sissejuhatus teemasse ja vestlusring.

Kaasame meditatsioonidesse erinevaid lähenemisviise, mis on abiks mõtluspraktika värskendamisel ja avardamisel. Uurime ka tahke, millesse me praktika teinekord võib takerduda ja otsime loovaid viise nendega tegelemiseks.


Kui soovid liituda internetis, tuleb Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruda (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks.