Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: september 2019

Tartu Budakoja regulaarsed meditatsiooni- ja budismiõhtud jätkuvad taas 19. septembril.

Õhtute esimene tund on meditatsiooni päralt. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. 

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on septembris kavas Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine”. 


Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 19. september: Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” (1)
  • Neljapäev, 26. september: Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” (2)

Lähemalt Vaddhaka loengusarjast

“Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine”

Kuuel neljapäeval (19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 7.11)

Mettā bhāvanā – heasoovlikkuse kasvatamine – on harjutuste perekonna keskmes, millest kõik võivad olla aluseks mõistmisele ning tegelikkuse vahetule nägemisele. Need on neli brahmavihaarat ehk „jumalikku asupaika“. Neid tuntakse ka mõõtmatutena (aparimāṇa), mida kutsutakse nõnda, kuna nende intensiivsus ja ulatus näib mõõtmatu.

Nendeks neljaks harjutuseks on mettā bhāvanā (heasoovlikkuse kasvatamine), karuṇā bhāvanā (kaastunde kasvatamine), muditā bhāvanā (kaasaelava rõõmu kasvatamine) ja upekkhā bhāvanā (võrdse suhtumise kasvatamine).

Neil õhtutel uurime loengute ja rühmavestluste käigus kõiki mõõtmatuid asupaiku, harjutades meditatsioone ja tutvudes sarnaste harjutustega nagu näiteks tonglen’iga.

Juhendab Dharmachari Vaddhaka inglise keeles. Tõlge eesti keelde.