Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: oktoober 2019

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud toimuvad neljapäeviti algusega kell 18.30.

Õhtute esimesel tunnil saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised.

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on oktoobris kavas Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” (3., 10. ja 17.10) ning kahe meditatsiooni õhtud (24. ja 31.10) Bodhikara eestvedamisel. 


Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 3. oktoober: Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” (3)
  • Neljapäev, 10. oktoober: Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” (4)
  • Neljapäev, 17. oktoober: Vaddhaka loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” (5)
  • Neljapäev, 24. oktoober: kahe meditatsiooni õhtu Bodhikara eestvedamisel
  • Neljapäev, 31. oktoober: kahe meditatsiooni õhtu Bodhikara eestvedamisel

Lähemalt 2019. aasta sügise loengusarjast

“Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine”

Üheksal neljapäeval (19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 7.11, 14.11, 28.11, 5.12)

Mettā bhāvanā – heasoovlikkuse kasvatamine – on harjutuste perekonna keskmes, millest kõik võivad olla aluseks mõistmisele ning tegelikkuse vahetule nägemisele. Need on neli brahmavihaarat ehk „jumalikku asupaika“. Neid tuntakse ka mõõtmatutena (aparimāṇa), mida kutsutakse nõnda, kuna nende intensiivsus ja ulatus näib mõõtmatu.

Nendeks neljaks harjutuseks on mettā bhāvanā (heasoovlikkuse kasvatamine), karuṇā bhāvanā (kaastunde kasvatamine), muditā bhāvanā (kaasaelava rõõmu kasvatamine) ja upekkhā bhāvanā (võrdse suhtumise kasvatamine).

Neil õhtutel uurime loengute ja rühmavestluste käigus kõiki mõõtmatuid asupaiku ja harjutame nendega seotud meditatsioonipraktikaid.

Juhendavad Vaddhaka (inglise keeles, tõlge eesti keelde) ja Bodhikara (eesti keeles).