Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: november 2022

Tartu Budakoja regulaarsed meditatsiooni- ja budismiõhtud toimuvad neljapäeviti. Üritustel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel.

Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.00 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on kavas loeng ja vestlus.


Novembri õhtute teemad:

  • 3. november: Vaddhaka loengusari vabanemise väravate teemal (3)
  • 10. november: Vaddhaka loengusari vabanemise väravate teemal (4)
  • 17. novembril on Tartu Budakojas külas kunstnik ja muusik Leho Rubis. Juttu tuleb budistliku kunsti kujunemisloost, sellest, kuidas hakati Buddha inimesena kujutama ning muusiku- ja kunstnikutee elavast põimitusest dharmaharjutusega.
    Kunstnik ja muusik Leho Rubis on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna (2001, BA) ja kunstiajaloo osakonna (2010, MA), uurimisteemaks India budistlik kunst. Kunstnikuna on ta põhiteemadeks inimfiguur ja sügavamate teadvusseisundite kujutamise võimalikkus. Tema visuaalset loomingut täiendab orgaaniliselt tegelemine Põhja-India klassikalise muusikaga, mille aluseks on muusiku keskendunud meeleseisundi loomine, lähtudes India iidsest esteetikateooriast. Kõrvuti loomingulise tegevusega avaldab ta aegajalt EAO aastaraamatus “Idakiri” budistliku kunsti teemalisi artikleid, veab Paide orientaalsete kultuuride festivali “PaIDA” ning saadet “Raaga aeg” klassikaraadios.
  • 24. novembril: Vaddhaka loengusari vabanemise väravate teemal (5)

Õhtute kava:

Kell 18.00: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.00: loeng ja vestlus.


Õhtud algavad kell 18.00 ja lõppevad kell 20.15. NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palun meditatsiooni sissejuhatuse tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 17.45.


Osalemine annetusepõhine. Annetuse võib teha ka otse MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank. Annetused aitavad ruumi rendi ja külalisõpetajate sõidukulude eest tasumisel. Täname!


Novembri õhtute teemast lähemalt:

Buddha kirjeldas tõeluse olemust mitmel erineval viisil, k.a kolm lakšanat ehk sõltuvusliku olemise tunnust; (i) püsitus ehk anitya, (ii) ebarahuldavus ehk duhkha, ja (iii) püsiva omaoleku puudumine ehk anatman.

Ka õpetas Buddha, et kõigi nende kolme süvitsi vaatlemine viib vabanemise väravateni. Nii viib püsituse süvitsi vaatlemine märkideta väravani (animitta), ebarahuldavuse vaatlemine – soovideta väravani (apranihita), püsiva omaoleku puudumise vaatlemine viib tühjuseni (śūnyatā).

Tiibeti pärimuses seostuvad kõik kolm väravat eriliste meeleseisunditega; märkideta värav – meele selgusega, soovideta värav – tundlikkusega, tühjus – avatusega.

Neil õhtutel uurime sõltuvusliku olemise kõiki kolme tunnust ja nendega seonduvaid väravaid ning meeleseisundeid, võttes appi juhendatud arutelud dharmast ja meditatsiooni.

Vaddhaka loengud on inglise keeles, tõlge eesti keelde. 


Kui soovid liituda internetis, tuleb Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruda (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks.