Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: november 2021

Tartu Budakoja regulaarsed meditatsiooni- ja budismiõhtud toimuvad neljapäeviti.

Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.30 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised.

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on novembris kavas Saddhaloka loeng mõistmise ja kaastunde teemal (4.11), Vaddhaka loengud teemal “Inspireerivaid isiksusi budismi ajaloost” (11. ja 25.11) ja Bodhikara loengusari viiest vaimsest võimest Buddha õpetustes (18.11).  

Üritustel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel.


Õhtute kava:

Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30:

  • Neljapäev, 4. november: Saddhaloka loeng „Mõistmine ja kaastunne budistlikul teel“
  • Neljapäev, 11. november: Vaddhaka loeng „Inspireerivaid isiksusi budismi ajaloost. Dōgen ja kokk“
  • Neljapäev, 18. november: Bodhikara loengu- ja vestlusõhtu „Viis vaimset võimet ja nende tasakaal Buddha õpetustes: tähelepanelik teadvelolek“
  • Neljapäev, 25. november: Vaddhaka loeng „Inspireerivaid isiksusi budismi ajaloost. Ryōkan ja luule“

Saddhaloka Inglismaalt ja Vaddhaka Tallinnast osalevad üritusel Zoom’i vahendusel ja nende loengud on inglise keeles ühes tõlkega eesti keelde. Bodhikara loeng toimub Tartu Budakojas kohapeal. 

Loeng “Mõistmine ja kaastunne budistlikul teel” (4. november)
Saddhaloka kõneleb õhtul mõistmise ja kaastunde hinnalisusest, suunaandjaks Atiša oluliselt õpilaselt Dromtönilt (1004–1064) pärit õpetused:
“Puhas tarkus või õige vaade seisneb selle mõistmises, et kõik olemisvormid on loomult vabad kahest äärmusest: igavikulisusest ehk olemise äärmusest ja nihilismist ehk mitteolemise äärmusest. Kõigil nähtustel pole tegelikku olemasolu; ilmnedes sees või väljas on nende olemasolu pelgalt suhteline. Nad on kui unenäod, pettekujutelmad ja ilmutised. Puhas tarkus on selle mõistmine, et kõik asjad on vaid su oma meele projektsioonid. Seda mõistes ei klammerdu sa millessegi.
Puhtad teod on heade ja halbade tegude möödapääsmatute tagajärgede mõistmine selles suhtelises olemasolus, mis on näiline ja unenäoline. Puhtaid tegusid kannab sügav kaastunne kõikide olendite hüveks, kes ei mõista olemise loomust, suhtudes samas tähelepanelikult karma põhjusesse ja tagajärge.
See, kes loob eneses need virgumismeele kaks tahku, loob loomulikult puhta tarkuse ja puhtad teod.

Loengusari “Inspireerivaid isiksusi budismi ajaloost” (11. ja 25. november)
Selles septembri, oktoobri ja novembri õhtutel toimuvas loengusarjas räägib Vaddhaka budismi ajaloost tuntud isiksustest, kes on teda inspireerinud ja aidanud luua oma isiklikku käsitlust virgumisest.

Viis vaimset võimet ja nende tasakaal Buddha õpetustes (18. november)
Buddha viie vaimse võime (paali ja sanskriti k. indriya) – usalduse/usu (paali k. saddhā, sanskriti k. śraddhā), tarmukuse (viriya/vīrya), tähelepaneliku teadveloleku (sati/smṛti), keskendumise (samādhi) ja mõistmise (pañña/prajñā) – õpetustest leiame nii tervikliku vaate virgumisteele kui põhjaliku käsitluse sellest, kuidas vaimses elus tasakaalu hoida. Septembri, oktoobri ja novembri õhtutel uurime viit vaimset võimet ja nende tasakaalu lähemalt abiks Buddha õpetused paali kaanoni tekstides.

Juhindume Budakojas ürituste korraldamisel valitsuse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõuetest. (Loe lähemalt siit lingilt.) Palume alates 18. eluaastast üritusel osalemiseks esitada COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
Kui soovid liituda internetis, tuleb Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruda (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks.