Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: november 2019

Tartu Budakoja mõtlussaal

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud toimuvad neljapäeviti algusega kell 18.30.

Õhtute esimesel tunnil saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised.

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on novembris kavas Vaddhaka loenguõhtu heasoovlikkuse teemal (7.11), Bodhikara loenguõhtud kaastunde (14.11) ja kaasaelava rõõmu (28.11) teemal ning Saddhaloka loeng Meghiyast (21.11). 


Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 7. november: Vaddhaka loeng heasoovlikkuse teemal (loengusarjast “Neli mõõtmatut”) (6)
  • Neljapäev, 14. november: Bodhikara loeng kaastunde teemal ja juhendatud kaastundemeditatsioon (loengusarjast “Neli mõõtmatut”) (7)
  • Neljapäev, 21. november: Saddhaloka loeng Meghiyast.
    Saddhaloka loengututvustus: Meghiya oli innukas noor munk, kes muutus oma idealismis liiga tormakaks ja sai valusalt kogeda iseenda piiratust. Buddha vastas Meghiyale ühtaegu sõbralikult ja otsekoheselt õpetustega, mis tõid esile dharmaeluks vajalikud põhialused, ja mis on täna sama asjakohased kui 2500 aastat tagasi.
  • Neljapäev, 28. november: Bodhikara loeng kaasaelava rõõmu teemal ja juhendatud kaasaelava rõõmu meditatsioon (loengusarjast “Neli mõõtmatut”) (8)

Lähemalt 2019. aasta sügise loengusarjast

“Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine”

Üheksal neljapäeval (19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 7.11, 14.11, 28.11, 5.12)

Mettā bhāvanā – heasoovlikkuse kasvatamine – on harjutuste perekonna keskmes, millest kõik võivad olla aluseks mõistmisele ning tegelikkuse vahetule nägemisele. Need on neli brahmavihaarat ehk „jumalikku asupaika“. Neid tuntakse ka mõõtmatutena (aparimāṇa), mida kutsutakse nõnda, kuna nende intensiivsus ja ulatus näib mõõtmatu.

Nendeks neljaks harjutuseks on mettā bhāvanā (heasoovlikkuse kasvatamine), karuṇā bhāvanā (kaastunde kasvatamine), muditā bhāvanā (kaasaelava rõõmu kasvatamine) ja upekkhā bhāvanā (võrdse suhtumise kasvatamine).

Neil õhtutel uurime loengute ja rühmavestluste käigus kõiki mõõtmatuid asupaiku ja harjutame nendega seotud meditatsioonipraktikaid.

Juhendavad Vaddhaka (inglise keeles, tõlge eesti keelde) ja Bodhikara (eesti keeles).