Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: detsember 2019

Tartu Budakoja mõtlussaal
Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud toimuvad detsembris kahel neljapäeval (5.12 ja 12.12) algusega kell 18.30.


Õhtute esimesel tunnil saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised.

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on detsembris kavas kaks Bodhikara loenguõhtut: võrdse suhtumise meditatsioonist upekkhā bhavanast (5.12) ning lihtsalt istumisest ja mittemidagitegemisest (12.12). 


Kell 18.30: meditatsioon.

Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 5. detsember: loeng võrdse suhtumise (upekkhā) teemal ja juhendatud võrdse suhtumise meditatsioon (loengusarjast “Neli mõõtmatut”) (9)
  • Neljapäev, 12. detsember: loeng lihtsalt istumisest ja mittemidagitegemisest

Lähemalt 2019. aasta sügise loengusarjast

“Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine”

Üheksal neljapäeval (19.09, 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 7.11, 14.11, 28.11, 5.12)

Mettā bhāvanā – heasoovlikkuse kasvatamine – on harjutuste perekonna keskmes, millest kõik võivad olla aluseks mõistmisele ning tegelikkuse vahetule nägemisele. Need on neli brahmavihaarat ehk „jumalikku asupaika“. Neid tuntakse ka mõõtmatutena (aparimāṇa), mida kutsutakse nõnda, kuna nende intensiivsus ja ulatus näib mõõtmatu.

Nendeks neljaks harjutuseks on mettā bhāvanā (heasoovlikkuse kasvatamine), karuṇā bhāvanā (kaastunde kasvatamine), muditā bhāvanā (kaasaelava rõõmu kasvatamine) ja upekkhā bhāvanā (võrdse suhtumise kasvatamine).

Neil õhtutel uurime loengute ja rühmavestluste käigus kõiki mõõtmatuid asupaiku ja harjutame nendega seotud meditatsioonipraktikaid. Juhendavad Vaddhaka (inglise keeles, tõlge eesti keelde) ja Bodhikara (eesti keeles).