Uudised

Tartu meditatsiooni- ja budismiõhtud: aprill 2018

Neljapäeviti algusega kell 18.30. 

Õhtute esimene tund on meditatsiooni päralt. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. 

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on aprillis kavas kaks teemat: “Hunt uksel” kirjutamisharjutused (5.04) ja loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (12.04, 19.04, 26.04).


Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 5. aprill:  “Hunt uksel” loovkirjutamisharjutused Sarvamitra eestvedamisel
  • Neljapäev, 12.aprill:  Bodhikara loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (4)
  • Neljapäev, 19. aprill:  Bodhikara loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (5)
  • Neljapäev, 26. aprill:  Bodhikara loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (6)

Lähemalt loovkirjutamise õhtust

“Hunt uksel” kirjutamisharjutused

Neljapäeval, 5. aprillil

“Hunt uksel” kirjutamisharjutused on loodud selleks, et tuua kujutlusvõimevabadus argise keskele. Kujutlusvõimerikkuse ja igapäevaelu ühildamine võib ravida ja jõudu anda, värskendada armastust elu vastu ning tuua muutusterohkeid taipamisi ellu ja inimsuhetesse.

Lähemalt Bodhikara loengutest

“Buddha jalajäljest viie buddha mandalani”

Bodhikara loengusari märtsis ja aprillis (15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 19.04, 26.04)

Buddha elu järgsetest sajanditest säilinud kivireljeefidel me Buddha kujutatuna ei leia. Neis kõneleb pigem tema puudumine – osutajaks jalajälg, bodhipuu, tühi iste või ratsanikuta hobune. Kaasajal leiame budistlikes traditsioonides aga paljusid erinevaid buddhakujusid, võime leida terveid buddhade maailmu.

Bodhikara püüab oma loenguseerias nendele arengutele valgust heita alustades Buddha omaduste meenutamisest (paali k. buddhānussati, sanskr k. buddhānusmṛti) varajastes budistlikes tekstides ja vaadeldes selle pinnalt lähemalt viie buddha mandala buddhasid. Viie buddha mandala buddhasid tuntakse dhjaani- või mõtlusebuddhadena ja need kehastavad virgumise erinevaid tahke. Uurime neil õhtutel viie buddha mandala buddhasid abiks loengud, vestlused, meditatsioonid ja lihtsad rituaalid.