virgumine

Mille järgi tunneme ära virgunu?

Sangharakshita kirjutab oma raamatu Precious Teachers alguses, et vahel on küsitud, kas mõni tema õpetajaist oli oma vaimsel arenguteel teistest kõrgemale jõudnud. Ta jätkab: „Sama küsimuse esitas kord õpilane kolmest vaimsest õpetajast – Chattrul Rimpoche, Jamyang Khyentse Rimpoche ja Dudjom Rimpoche – koosneva kuulsa kolmiku ühele liikmele. Meister vastas: „Üks meist on tõepoolest vaimsel teel…

Sissejuhatus budismi: Buddha

(<< Eelmine peatükk: Sissejuhatus) Buddha on sanskritikeelne sõna, mis tähendab „virgunut”. Budismi rajaja polnud jumal, prohvet ega messias. Ta oli tavaline inimene, kes iseenda jõupingutustega saavutas vaimse virgumise, saades teadlikuks nii oma võimetest kui ka ümbritseva maailma olemusest. See ülima virgumise seisund ongi budismi kogu sisuks. Pärast Buddhat on paljud mehed ja naised selleni jõudnud,…

Sangharakšita “Buddha õilis kaheksaosaline tee”

Õilis kaheksaosaline tee on Buddha visand teest kannatuse lõppemisele. See kuulub esimeste õpetuste hulka, millest Buddha oma virgumiskogemuse järgselt rääkis. Olulisel kohal on see budistlike õpetuste seas tänini. Sangharakšita annab oma raamatus põhjaliku ülevaate nii kaheksaosalisest teest tervikuna kui selle osadest eraldiseisvalt.