värsid

Valik värsse

Siit leiab kimbu budistlikke värsse eri ajastutest ja eri kultuuridest. Nii kaugelt minevikust kui ka lähemalt kaasajast. Kui Hiina ja Jaapani budistlike munkade luule on üsna hästi tuntud, siis Buddha esimeste õpilaste värsse teatakse vähem. Lõuna-Aasia värssidele eelneb paali kaanonit ja loodusluulet tutvustav essee, mille autoriks on Andrew Olendzki (paali keele spetsialist ning ajakirja “Insight…

Meditatsioonipäev Budakojas

Päev meditatsioonide, muusika ja värssidega (19.11.2011). Harjutuspäev süvendamaks oma kogemusi istuvas ja kõndivas mõtluses. Meditatsiooni toetamiseks kaasame ka muusika- ja luulepalad.