Uudised

Mõtluspäev naistele – veebruar 2010

vihmapiisadteemal “Naise identiteet ja budistlik praktika”

Juhivad Dharmacharini Prajnadipa (Soome) ja Kati Kivimaa. Mõtluspäeva juhatab sisse meditatsioon naise identiteedi teemal, mille viib läbi Dharmacharini Prajnadipa.
Seejärel räägib Kati Kivimaa erinevatest naisekujudest eesti kunstis arutledes selle üle, kuidas piltides esitatu on seotud teadlike ja teadvustamata minaloomeprotsessidega.
Päeva teise poole pühendame arutelule ja loomingulisele tegevusele. Oleks tore, kui iga osaleja mõtleks sellele, milliste loominguliste vahendite abil ta soovib teemat kommenteerida ning võtaks kaasa vajalikud vahendid (nt värvipliiatsid, muusikariist vms).
Palun võta kaasa lõunakarp. Tee ja küpsised kohapeal. Soovitatav annetus: 50 krooni
Registreerimine ja info: 53490471, info(ätt)budakoda.ee