Uudised

Mõtluspäev naistele – september 2012

vihmapiisadTeemal “Sangha koht minu elus”

Laupäeval, 22. septembril kell 11.00-16.00.

Vaimse ühenduse tähtsust budistlikus traditsioonis sümboliseerib ilmselt kõige paremini varjupaika minemise rituaal, kus läheme kolme kalliskivi – Buddha, dharma ja sangha – kaitse alla. Buddhale omistatakse ütlus, et sangha ja hüvesõprus ongi vaimne elu tervikuna. Triratna liikumise rajamisel pani Sangharakshita erilist rõhku sanghale, et luua ja ülal hoida toetavat ja inspireerivat keskkonda kõigi dharmaharjutajate jaoks. Chögyam Trungpa on võrrelnud sanghas tekkivat teekaaslust lõpuni puhta sõprusega – siin puuduvad vastastikused ootused ja nõudmised, kuid samal ajal pakub see täit rahuldust. Pema Chödrön kirjutab aga talle omasel otsekohesel viisil, et minna sangha kaitse alla tähendab otsida varjupaika inimeste koosluses, kelle jagatud ideaaliks on loobumine ja avanemine.

Need on meile antud sangha-ideaalid, kuid Buddha õpetust tõsiselt võttes tasuks uurida, kuidas need väljenduvad meie endi eludes ja harjutuses. Nii ongi mõtluspäeva eesmärgiks luua ajutine mõtte- ja aruteluruum, kus igaüks saaks mõtiskleda isikliku sangha-kogemuse üle just sellisena, nagu see praegusel hetkel on.

Mõtluspäeva juhatavad sisse meditatsioon ja puja. Sellele järgnevad lühiloeng teemal “Naised ja sangha ajaloolises perspektiivis” ning üldine arutelu. Päeva teises pooles on soovijatel võimalus antud teemapüstitusele loominguliselt läheneda kasutades selleks Triratna loovkirjutamislaagrites “Hunt uksel” levinud meetodeid.

Palume kaasa võtta taimetoitu ühiseks eineks. Dana.

Registreerimine ja info: 53490471, info(ätt)budakoda.ee
Mõtluspäeva viib läbi Kati Kivimaa, kati.kivimaa(ätt)mail.ee