Uudised

Meditatsiooni- ja budismiõhtud Tartus: jaanuar-veebruar 2014

tartu-talv-2014

Tavaliselt neljapäeviti Tartus asetleidvad meditatsiooni- ja budismiõhtud jätkuvad taas 30. jaanuaril.


Õhtute kava:

Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustamine, siira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud.

* * * Teepaus * * *

Kell 19.40: dharmaõping. Jaanuaris ja veebruaris on kavas kolme laadi üritusi: Vaddhaka loenguõhtud paali kaanoni õpetuste teemadel (30.01, 13.02), Dhammapada õhtud Bodhikara eestvedamisel (6.02, 26.02) ja Dogeni lugude õhtu Sarvamitra juhatusel (20.02).

  • Neljapäev, 30. jaanuar: Vaddhaka loeng teemal “Millist õpetajat ja õpetust järgida?”
  • Neljapäev, 6. veebruar: Dhammapada
  • Neljapäev, 13. veebruar: Vaddhaka loeng teemal “Mis on karma?”
  • Neljapäev, 20. veebruar: Dogeni lood
  • NB! Kolmapäev, 26. veebruar: Dhammapada

Kavast lähemalt:

Kogemuste eel käib meel, kogemuste juht on meel, meel on kogemused loonud. Kui kõneleja või tegija meel on määrdunud, siis veereb tema kannul kannatus nagu vanker härja jala kannul.

Kogemuste eel käib meel, kogemuste juht on meel, meel on kogemused loonud. Kui kõneleja või tegija meel on puhas, siis käib tema kõrval õnn nagu vari, mis kunagi ei lahku.

Nende meele olulisusest kõnelevate ridadega algab Dhammapada – paalikeelsest kaanonist pärit tekstikogu, mis sisaldab Buddhale omistatud aforismilaadseid mõttesalme. See mahult küllaltki väike salmikogu on tõenäoliselt tuntuim ja tõlgituim budistlik tekst.

Neil õhtutel (6.02, 26.02, õpingud jätkuvad märtsis) heidame läbi loengute ja vestluste põhjalikuma pilgu Dhammapada tekstidele, abiks nii eesti- kui ingliskeelsed tõlked. Õhtud toimuvad Bodhikara eestvedamisel.

 

Dogen

Dogen (1200-1253) kuud vaatamas (umbes aastal 1250, allikas Wikimedia)

Sarvamitra juhatusel toimuval õhtul (20.02) jätkame vaateid 13. sajandist pärit Dogeni tekstidele. Õhtu algab meditatsiooniga, mille järel laseme kõlada Dogeni lugudel ning vestleme nende teemal. Kui aega jääb, siis kirjutame ka oma loo.

“Kuigi te näete mägesid rohu, puude, maa, kivide ja kaljudena, ärge võtke seda tõsiselt ega muretsege selle pärast. See pole täiuslik taipamine.”

Katkend Dogeni “Mägede ja vete suutrast”

 
 
 
 
 
 
 
 

Vaddhaka otsib oma loengutes vastuseid kahele küsimusele:

  • 30. jaanuar: “Millist õpetajat ja õpetust järgida?”
  • 13. veebruar: “Mis on karma?”

Loengud on inglise keeles, tõlge eesti keelde.