Uudised

“Meditatsioon igapäevaeluks” Tallinna Budakojas / “Meditation for Everyday Life”

Foto: Michelle Azevedo / Unsplash

Kuuenädalane kursus Tallinna Budakojas kolmapäeva õhtuti 5. oktoobrist 9. novembrini (18.00 – 20.00). Sobib algajatele.

Meditatsioonis võime uurida oma meele tööd ja õppida seda paremini mõistma.

Teadvelolekut harjutades saame saadud taipamisi kasutada selleks, et tavaelus oskuslikumalt käituma õppida, parandada suhteid teistega ja kasvatada heaolutunnet.

Juhendajaks on Vaddhaka, budistlik õpetaja, kes on meditatsiooni harjutanud 28 aastat ja seda õpetanud 22 aastat. Kursusel osalejad õpivad tundma baastehnikaid, millega arendada teadlikkust endast ja teistest ja ellu rohkem positiivseid emotsioone tuua.

Igal nädalal saavad osalejad kirjaliku materjali peamise õpetuse kohta ning lingi juhendatud meditatsiooni salvestusele, millest on abi kodus harjutamisel.

Kursus on vaid inglise keeles.

(Soovi korral võivad eestlastest osalejad saada iganädalase materjali kirjalikult eesti keeles, samuti tehakse kättesaadavaks juhendatud meditatsioonide eestikeelsed salvestused.)

Kursuse maksumus: 100 eurot (tudengitele ja pensionäridele 80 eurot)

Registreerimiseks saada meil oma osalemissooviga aadressile  

Kinnituse saamise järel palume kursuse tasu maksta MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank, mitte hiljem kui seitse päeva enne kursuse algust (kolmapäev, 21.09.2022).

Registreerumine ja info:  


A six week course at Tallinna Budakoda on Wednesday evenings from 5th October to 9th of November (18.00 to 20.00). Suitable for beginners.

In meditation we can investigate and gain insights into how our mind works.

Practicing mindfulness, we can use these insights to change our everyday actions for the better; to improve our relationships with others; and to gain a greater sense of well-being.

Led by Vaddhaka, a buddhist teacher who has been practicing meditation for 28 years, and teaching meditation for 22 years, participants on this course will learn basic techniques to improve mindfulness of self and others, and to bring more positive emotion into their lives.

Each week participants will be given a written record of the key teaching, as well as access to recorded guided meditations to help with practice at home.

The course will be in English only.

(Estonian participants, if they wish, can additionally be given the weekly written record in Estonian, as well as access to a recorded guided meditation in Estonian.)

Course fee: 100 euros (students and pensioners 80 euros)

To register, send an email with your participation request to  

After receiving confirmation, please pay the course fee to MTÜ Budakoda account: EE342200221020043907, Swedbank, no later than seven days before the start of the course (by Wednesday, 21.09.2022). 

Registration and information: