Uudised

Loengusari “Vabanemise väravad” Tallinna Budakojas – detsember 2018

Kolmel esmaspäeval (03.12, 10.12, 17.12) kell 18.00-20.00.

Buddha kirjeldas tõeluse olemust mitmel erineval viisil, sealhulgas kolme lakšana ehk sõltuvusliku olemise tunnuse kaudu, milleks on: (i) püsitus ehk anitya, (ii) ebarahuldavus ehk duḥkha, ja (iii) püsiva omaoleku puudumine ehk anātman. Ka õpetas Buddha, et kõigi nende kolme süvitsi vaatlemine viib vabanemise väravateni. Nii viib püsituse süvitsi vaatlemine märkideta väravani (ānimitta), ebarahuldavuse vaatlemine soovideta väravani (apraṇihita), püsiva omaoleku puudumise vaatlemine tühjuseni (śūnyatā).

Õhtutel käsitletakse järgmisi teemasid:

03.12 Ānimitta
10.12 Śūnyatā
17.12 Apraṇihita

Kuulame lindi pealt Vaddhaka eelnevalt salvestatud ingliskeelseid loenguid. Seejärel on võimalik teemade üle eesti keeles arutleda.


Õhtute kava:

  • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.00: loeng.

Osalemine annetusepõhine.