Uudised

Loengusari “Neli mõõtmatut: heasoovlikkus, kaastunne, kaasaelav rõõm ja võrdne suhtumine” Tallinna Budakojas – sügis 2019

Tallinna Budakojas esmaspäeviti (02.09-18.11, 02.12-16.12) kell 18.00–20.15.

Mettā bhāvanā – heasoovlikkuse kasvatamine – on harjutuste perekonna keskmes, millest kõik võivad olla aluseks taipamisele ning tegelikkuse otsesele nägemisele. Need on neli brahmavihaarat ehk „jumalikku asupaika“. Neid tuntakse ka mõõtmatutena (aparimāṇa), mida kutsutakse nõnda, kuna nende intensiivsus ja ulatus näib mõõtmatu.

Nendeks neljaks harjutuseks on mettā bhāvanā (heasoovlikkuse kasvatamine), karuṇā bhāvanā (kaastunde kasvatamine), muditā bhāvanā (kaasaelava rõõmu kasvatamine) ja upekkhā bhāvanā (võrdse suhtumise kasvatamine).

Neil õhtutel uurime loengute ja rühmavestluste käigus kõiki mõõtmatuid asupaiku, harjutades meditatsioone ja tutvudes sarnaste harjutustega nagu näiteks tonglen’iga.

Juhendab Dharmachari Vaddhaka inglise keeles. Tõlge eesti keelde.


Novembri ja detsembri õhtutele lisavad oma panuse:

 • Kaido Kangur (11.11): „Öö on pimedaim enne koitu“.
  Ööl enne virgumist puudutas Gautama Siddhārtha käega maad. Miks ta nii tegi?
 • Toomas Schvak (18.11): „Muusika ja neli mõõtmatut“.
  Lühiettekandes käsitletakse muusika rolli nelja mõõtmatu harjutamiseks vajalike hoiakute kujundamisel, avades isikliku vaatenurga ühele Arvo Pärdi teostest.
 • Jnanakara (02.12): „Kaastunde otsingutel bodhisattva Avalokitešvara jälgedes“
 • Bodhikara (09.12): „Sügavast mõistmisest avara mõistmiseni: kaastunne varajastes budistlikes õpetustes“
 • Erkki Otsman (16.12): „Kibemagusus Edith Piafi lauludes ja elus“

Õhtute kava:

 • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
 • Kell 19.00: loengusari 

Osalemine annetusepõhine.


NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palume meditatsiooniga tutvumise tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 17.45.

Pärast põgusat meditatsiooni tutvustust võite osaleda koos regulaarsete osalejatega juhendamata meditatsioonil või kui tahaksite saada üksikasjalikumat sissejuhatust, siis toimub soovi korral kell 18.00–18.50 algajatele eraldi juhendatud meditatsioon.