Uudised

Meditatsioonis sügavamale: kolm meditatsiooni õpituba Tartu Budakojas detsembris 2016

meditatsioonis sügavamaleDetsembri kolmel neljapäeval (1.12, 8.12 ja 15.12) Tartu Budakojas toimuvatel õhtutel uurime meditatsiooni keskendumisega seotud tahke: viit meeletõket, keskendumist toetavaid tegureid, keskendumisseisundeid ja avatud teadlikkust.

Õhtud algavad kell 18.30 lühema meditatsiooniga. Pärast teepausi on kavas loeng, vestlusring ja teine meditatsioon.


 

Neljapäev, 1. detsember: viis meeletõket, hetkeline keskendumine ja keskendumise lävi.
Esimesel õhtul uurime lähemalt seda, mis takistab meelt keskendumisel – viit tõket (paali k. pañca nīvaraṇāni). Räägime ka meditatsiooni võimalikkusest ilma sügavamate keskendumisseisunditeta – hetkelisest keskendumisest (paali k. khanika samādhi) – ja keskendumise lävest (paali k. upacāra samādhi).

Neljapäev, 8. detsember: keskendumist toetavad tegurid ja keskendumisseisundid.
Teise õhtu teemaks on keskendumis- või neeldumisseisundid (paali k. jhāna, sanskr. k. dhyāna), mis on kesksel kohal nii Buddha enese virgumiskogemuse kirjeldustes kui ka ta edasistes meeleharjutuste õpetustes. Vaatleme ka lähemalt seda, mis toetab meelt keskendumisel – viit keskendumise tegurit.

Neljapäev, 15. detsember: keskendumisobjektita meeleharjutus.
Kolmanda õhtu teemaks on avatud teadlikkus lihtsalt istumise harjutuses – keskendumisobjektita meeleharjutus.

Et õhtute teemakäsitlused on omavahel seotud, on neist enim abi, kui õnnestub kõigil üritustel osaleda. Õhtud sobivad eriti neile, kes on varasemast hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse (paali k. metta bhavana) meditatsioonidega tuttavad.

Õpitoad toimuvad Bodhikara eestvedamisel.