Uudised

Karma ja eetika – kolm esmaspäevaõhtut (08.01, 15.01, 22.01) Tallinna Budakojas

Buddha karma- ja eetikaõpetuse mõistmine ja rakendamine on hädavajalik, kui tahame elada oma elu nii, et sellest sünniks head nii meile endale, teistele kui ka ümbritsevale maailmale.

Pärast Vaddhaka sissejuhatavat loengut on võimalus esitada küsimusi ja jagada mõtteid õpetuse mõju kohta enda elule.


Loenguseeria õhtute teemad:

  • 08.01 Mis on karma?
  • 15.01 Buddha eetilised juhtnöörid
  • 22.01 Enesest ja teistest lugupidamine

    Juhendab Dharmachari Vaddhaka inglise keeles. Tõlge eesti keelde.

Õhtute kava:

  • Kell 18.15: (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.15: loengusari

Osalemine annetusepõhine.

Annetuse võib teha otse MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank.


NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palume meditatsiooniga tutvumise tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 18.00.

Pärast põgusat meditatsiooni tutvustust võite osaleda koos regulaarsete osalejatega juhendamata meditatsioonil.


Neil, kes ei saa esmaspäeva õhtutel füüsiliselt Budakotta tulla, on võimalik osaleda neil üritustel internetis Zoomi kaudu. Kui soovid liituda internetis, pead Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruma (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks. Pane tähele, et esmaspäevaõhtuti ei ole võimalik jagada interneti teel meditatsiooniõpetusi. Kui soovid liituda meditatsiooniga internetis ja sa ei ole tuttav hingamise teadvustamise ja metta bhavana meditatsioonidega, võid leida nende meditatsioonide juhendid aadressil https://www.budakoda.ee/hingamise-teadvustamise-meditatsioon/  ja https://www.budakoda.ee/siira-heasoovlikkuse-meditatsioon/