Uudised

Kaks meditatsiooni- ja loenguõhtut Tallinnas – märts 2015

Buddha jalajälg9. ja 16. märtsil toimuvad Tallinna Budakojas (Luha tn. 1) meditatsiooni- ja loenguõhtud. 9. märtsil räägib Sridevi Helsingi budistlikust keskusest viiest vaimsest võimest. Bodhikara 16. märtsi loengu teemaks on “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani”.


“Viis vaimset võimet” (9.03)

  • Kell 18.00:  meditatsioon (Meditatsioon sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad.)
  • Kell 19.00:  Sridevi (Helsingi) loeng teemal viis vaimset võimet.

Buddha julgustas oma õpilasi arendama viit vaimset võimet (sanskr., paali k. indriya): usku, tarkust, tarmukust, mõtlust ja tähelepanelikkust. Sangharakshita kirjeldab neid raamatu “What is the Dharma?” üheksandas peatükis järgnevalt: “Just nii nagu avastame füüsilist maailma aistmismeelte kaudu, nii saame vaimset maailma avastada läbi vaimsete võimete.” Õhtu toimub inglise keeles.


 “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (16.03)

  • Kell 18.00:  meditatsioon (Meditatsioon sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad.)
  • Kell 19.00:  Bodhikara (Tartu) loeng “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani”

Buddha elu järgsetest sajanditest säilinud kivireljeefidel me Buddha ennast tavaliselt ei leia. Neis kõneleb pigem tema puudumine – osutajaks jalajälg, bodhipuu, tühi iste või ratsanikuta hobune. Kaasajal leiame budistlikes traditsioonides aga paljusid erinevaid buddhakujusid, võime leida terveid buddhade maailmu. Bodhikara püüab oma loengus nendele arengutele valgust heita vaadeldes Buddha omaduste meenutamise harjutuse (paali k. buddhanussati, sanskr k. buddhanusmrti) erinevaid vorme – lihtsatest värssidest viie buddha mandalani.