Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtu Tartu Budakojas


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 26 jaanuar 2023


Tartu Budakoja meditatsiooni- ja budismiõhtud jätkuvad pärast talvepausi neljapäeval, 19. jaanuaril. Üritustel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel.

Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.00 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on kavas loeng ja vestlus.


Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtud Tartu Budakojas – jaanuar-veebruar 2023

Jaanuarist märtsini uurime neil õhtutel lähemalt mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate mitmekesist maailma. Esimesel paaril õhtul vaatleme nende tekke eelduseid varajases budistlikus traditsioonis abiks Buddha omaduste meenutamise (paali k. buddhānussati, sanskriti k.: buddhanusmrti) elavad näited ajaloolise Buddha aegsetes lugudes. Veebruari ja märtsi õhtutel on võimalust kuulda eri kõnelejaid jagamas põhjalikumaid vaateid mitmetele bodhisattvatele ja mõtlusbuddhadele.

Õhtute teemad:

  • 19. jaanuar: Buddha meenutamine budistlike traditsioonide arenguloos: tühjast istmest bodhipuu all mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate kireva maailmani. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
  • 26. jaanuar: Buddha Šakjamuni ja Buddha omaduste meenutamine Paali kaanoni lugudes. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
  • 2. veebruaril jagab vaateid Padmasambhavale Saddhaloka Inglismaalt Adhisthana laagrikeskusest.
  • 9. veebruaril tuleb Tartu Budakotta külla orientalist Märt Läänemets, kes kõneleb Avalokitešvarast.
  • 16. veebruaril kirjeldab Valget Tarat isiklikumas võtmes Vaddhaka.

Üritused jätkuvad märtsis.


Õhtute kava:

Kell 18.00: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.00: loeng ja vestlus.


Õhtud algavad kell 18.00 ja lõppevad kell 20.15. NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palun meditatsiooni sissejuhatuse tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 17.45.


Osalemine annetusepõhine. Annetuse võib teha ka otse MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank. Annetused aitavad ruumi rendi ja külalisõpetajate sõidukulude eest tasumisel. Täname!


Kui soovid liituda internetis, tuleb Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruda (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks.