Meditatsiooni- ja budismiõhtu Tartus


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 29 märts 2018


Neljapäeviti algusega kell 18.30. 

Õhtute esimene tund on meditatsiooni päralt. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. 

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on märtsis kavas kaks teemat: “Satipaṭṭhāna: otsetee virgumiseni” ja “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani”.


 

Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 1. märts:  Vaddhaka loengusari “Satipaṭṭhāna: otsetee virgumiseni” (6)
  • Neljapäev, 8.märts:  Vaddhaka loengusari “Satipaṭṭhāna: otsetee virgumiseni” (7)
  • Neljapäev, 15. märts:  Bodhikara loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (1)
  • Neljapäev, 22. märts:  Bodhikara loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (2)
  • Neljapäev, 29. märts:  Bodhikara loengusari “Buddha jalajäljest viie buddha mandalani” (3)

Lähemalt Vaddhaka loengutest

“Satipaṭṭhāna: otsetee virgumiseni”

Vaddhaka loengusari seitsmel neljapäeval (18.01, 25.01, 1.02, 8.02, 15.02, 1.03 ja 8.03)

Neli teadlikkuse loomise viisi – keha (kāya), tunnete (vedanā), meele (citta) ja dharmade vaatlus – moodustavad õilsa kaheksaosalise tee seitsmenda osa ehk õige teadlikkuse. Tuginedes Bhikkhu Anālayo satipaṭṭhāna’de käsitlusele heidame selle loengu- ja arutelusarja jooksul lähema pilgu kõigile neljale teadlikkuse loomise viisile. 

Käsitletavad teemad: sissejuhatus satipaṭṭhāna’desse, keha vaatlus (kehaosad, neli elementi ja keha püsitus), tunnete vaatlus, meele vaatlus, dharmade vaatlus, mõjud meditatsioonile ja igapäevasele praktikale

Tõlge eesti keelde.

Lähemalt Bodhikara loengutest

“Buddha jalajäljest viie buddha mandalani”

Bodhikara loengusari märtsis ja aprillis (15.03, 22.03, 29.03, üritused jätkuvad aprillis)

Buddha elu järgsetest sajanditest säilinud kivireljeefidel me Buddha kujutatuna ei leia. Neis kõneleb pigem tema puudumine – osutajaks jalajälg, bodhipuu, tühi iste või ratsanikuta hobune. Kaasajal leiame budistlikes traditsioonides aga paljusid erinevaid buddhakujusid, võime leida terveid buddhade maailmu.

Bodhikara püüab oma loenguseerias nendele arengutele valgust heita alustades Buddha omaduste meenutamisest (paali k. buddhānussati, sanskr k. buddhānusmṛti) varajastes budistlikes tekstides ja vaadeldes selle pinnalt lähemalt viie buddha mandala buddhasid. Viie buddha mandala buddhasid tuntakse dhjaani- või mõtlusebuddhadena ja need kehastavad virgumise erinevaid tahke. Uurime neil õhtutel viie buddha mandala buddhasid abiks loengud, vestlused, meditatsioonid ja lihtsad rituaalid.