Meditatsiooni- ja budismiõhtu Tartu Budakojas


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 22 november 2018


Tartu Budakoja mõtlussaal

Neljapäeviti algusega kell 18.30 toimuvad Tartu Budakojas meditatsiooni- ja budismiõhtud. 

Õhtute esimene tund on meditatsiooni päralt. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. 

Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on novembris kavas neli teemat: Sarvamitra lugemisõhtu “Õnnemaa suutra” teemal (1.11), Vaddhaka loengusari “Uurides tegelikkust” (8. ja 15.11), Saddhaloka loeng vabadusest (22.11) ja meditatsiooni õpituba meelerahu ja mõistmise teemal Bodhikara eestvedamisel (29.11).


 

Kell 18.30: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.30: 

  • Neljapäev, 1. november. Sarvamitra lugemisõhtu “Õnnemaa suutra” teemal
  • Neljapäev, 8. november. Vaddhaka loengusari: “Uurides tegelikkust: tegelikkus kui meel” (4)
  • Neljapäev, 15. november. Vaddhaka loengusari: “Uurides tegelikkust: tegelikkus kui müüt” (5)
  • Neljapäev, 22. november. Saddhaloka loeng vabadusest
  • Neljapäev, 29. november. Meditatsiooni õpituba Bodhikara eestvedamisel: meelerahu ja mõistmine (1)

Lähemalt Sarvamitra lugemisõhtust

Sarvamitra lugemisõhtu “Õnnemaa suutra” teemal

1. novembril

Sarvamitra tutvustab sel õhtul “Õnnemaa suutrat” (lühem Sukhāvatīvyūha-sūtra, tuntud ka kui “Õnneliku maa suutra”), mahajaanabudistlikku teksti, mis loodi arvatavasti I. sajandil Loode-lndias, kusagil praeguse Pakistani põhjaosas. Tekst on eriti hinnatud Hiina ja Jaapani budistlikes traditsioonides. Eestikeelne tõlge pärineb Maret Kark’ilt ja see avaldati lisana 1975. aastal J. Parnovi raamatus “Pronksnaeratus”.  Kui pidada mahajaana suutrat üksnes teadmiste allikaks, läheneme sellele väga kitsalt. Õhtul pakub Sarvamitra teisi viise “Õnnemaa suutra” mõtestamiseks.

Lähemalt Vaddhaka loengusarjast

“Uurides tegelikkust”

11., 18., 25. oktoobril ja 8., 15. novembril

Milline on meie kogemuse tõeline loomus? Mis on tegelik ja mis mitte? Selle kuuest loengust koosneva sarja jooksul uurib Vaddhaka erinevaid budistlikke vaatenurki kogemuse tegelikkusele.

Õhtutel käsitleb Vaddhaka järgmisi teemasid:

11.10 Tegelikkus kui mõistatus
18.10 Tegelikkus kui vabadus
25.10 Tegelikkus kui avatus
8.11 Tegelikkus kui meel
15.11 Tegelikkus kui müüt

Tõlge eesti keelde.

 

Lähemalt Bodhikara meditatsiooni õpitubadest

Meditatsiooni õpitoad teemal “Meelerahu ja mõistmine”

29. novembril, õhtud jätkuvad detsembris

Neljal õhtul novembris ja detsembris toimuvad Bodhikara eestvedamisel meditatsiooni õpitoad, milles leiavad käsitlemist nii meditatsiooni meelerahu (paali k. samatha) kui mõistmisega (paali k. vipassanā) seotud tahud. Teema käsitlemisel on abiks loengud, vestlused ja juhendatud praktikad.