Meditatsiooni- ja budismiõhtu Tartu Budakojas


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 30 märts 2023


Neljapäeviti toimuvatel Tartu Budakoja regulaarsetel meditatsiooni- ja budismiõhtutel saab osaleda Tartu Budakojas kohapeal ja veebis Zoomi keskkonna vahendusel.

Õhtute esimesel tunnil algusega kell 18.00 saab teha esmatutvust meditatsiooniga ja ühiselt mõtlust praktiseerida. Meditatsioon on juhendatud ja osalema on oodatud kõik huvilised. Pärast teepausi, õhtu teisel tunnil on kavas loeng ja vestlus.

Märtsi neljal neljapäevaõhtul jätkub õhtu teisel tunnil mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate loenguseeria mitmete külaliskõnelejatega. Neljapäeval, 9. märtsil on kavas elava meditatsioonipraktika õhtu.


Märtsis kavas:

 • 2. märtsil räägib Vaddhaka teemal “Amoghasiddhi, põhja ilmakaare roheline mõtlusbuddha”. Tõlge eesti keelde.
  Lühitutvustus: Mõtlusbuddha Amoghasiddhi kehastab kartmatust ja tarmukust tegevuses. Teda seostatakse kesköise taeva, sügava talve ja virmalistega. Vaddhaka kirjeldab, mis teda Amoghasiddhis köidab.
 • 9. märtsil: elava meditatsioonipraktika õhtu Bodhikara vedamisel. Juttu tuleb järjepideva meditatsioonipraktika väärtuslikkusest, sellega seotud väljakutsetest ning loovast lähenemisviisist regulaarse praktikaga alustamisel ja selle alalhoidmisel.
 • 16. märtsil räägib Sraddhagita Londoni budistlikust keskusest teemal “Amitabha, lääne ilmakaare punane mõtlusbuddha”. Tõlge eesti keelde.
  Lühitutvustus: Õhtu Amitabhast, sügavpunasest armastuse ja mõtluse buddhast. Tule ja õpi teda tundma, uurides temaga seotud omadusi ning sümboleid, mis avanevad tarkusesse ja kaastundesse.
 • 23. märtsil räägib Šantamani teemal “Peeglisarnane tarkus kõverpeeglite maailmas: mõttevirgutusi sinise mõtlusbuddha Akšobhja ainetel”.
  Lühitutvustus: Põgusad isiklikud vaated sellele, mida võiks Akšobhjalt õppida vaimsel teel kulgedes. Millist rolli mängivad sel teel eneseusk ja meelerahu, ausus ja (enese)kaastunne, kannatlikkus ja viha?
 • 30. märtsil tuleb Tartu Budakotta külla tuntud jaapani kultuuri uurija, õppejõud ja tõlkija Alari Allik ja kõneleb teemal “Enda jõud ja teise jõud: Amida Buddha Jaapani usundites”.
  Lühitutvustus: 985. aastal koostas tendai koolkonna õpetaja Genshin teose “Ümbersünni põhialused” (Ōjōyōshū), mis aitas kaasa Amida Buddha ja puhta maa (jōdo) õpetuse kiirele levikule Heiani õukonnas. Kamakura perioodil hoolitsesid Hōnen ja Shinran selle eest, et Amida nime lausumine (nenbutsu) muutuks Jaapani levinuimaks budistlikuks praktikaks. Loengus vaatame selle liikumise populaarsuse põhjuseid ja uurime, kuidas enda jõu (jiriki) ja teise jõu (tariki) mõisted muutsid jaapani budismi olemust. 

Õhtute kava:

Kell 18.00: meditatsioon. Õhtute regulaarseteks meditatsioonideks on hingamise teadvustaminesiira heasoovlikkuse meditatsioon ning lihtsalt istumise harjutus. Meditatsioonid on tarvidusel juhendatud. Palume mitte hilineda!

Kell 19.00: loeng ja vestlus.


Õhtud algavad kell 18.00 ja lõppevad kell 20.15. NB! Kui varasem meditatsioonikogemus puudub, palun meditatsiooni sissejuhatuse tarvis kohale tulla veerand tundi enne ürituse algust – kell 17.45.


Osalemine annetusepõhine. Annetuse võib teha ka otse MTÜ Budakoda kontole: EE342200221020043907, Swedbank. Annetused aitavad ruumi rendi ja külalisõpetajate sõidukulude eest tasumisel. Täname!


Märtsi õhtute teemadest lähemalt:

Mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate õhtud Tartu Budakojas

Jaanuarist märtsini uurime neil õhtutel lähemalt mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate mitmekesist maailma. Esimesel paaril õhtul vaatleme nende tekke eelduseid varajases budistlikus traditsioonis abiks Buddha omaduste meenutamise (paali k. buddhānussati, sanskriti k.: buddhanusmrti) elavad näited ajaloolise Buddha aegsetes lugudes. Veebruari ja märtsi õhtutel on võimalust kuulda eri kõnelejaid jagamas põhjalikumaid vaateid mitmetele bodhisattvatele ja mõtlusbuddhadele.

 • 19. jaanuar: Buddha meenutamine budistlike traditsioonide arenguloos: tühjast istmest bodhipuu all mõtlusbuddhade ja -bodhisattvate kireva maailmani. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
 • 26. jaanuar: Buddha Šakjamuni ja Buddha omaduste meenutamine Paali kaanoni lugudes. Loengu- ja vestlusõhtu Bodhikara eestvedamisel.
 • 2. veebruaril jagab vaateid Padmasambhavale Saddhaloka Inglismaalt Adhisthana laagrikeskusest.
 • 9. veebruaril tuleb Tartu Budakotta külla orientalist Märt Läänemets, kes kõneleb Avalokitešvarast.
 • 16. veebruaril kirjeldab Valget Tarat isiklikumas võtmes Vaddhaka.
 • 2. märtsil tutvustab Vaddhaka põhja ilmakaare mõtlusbuddhat Amoghasiddhit.
 • 16. märtsil räägib lääne ilmakaare mõtlusbuddhast Amitabhast Sraddhagita Londoni budistlikust keskusest.
 • 23. märtsil jagab vaateid ida ilmakaare mõtlusbuddhale Akšobhjale Šantamani.
 • 30. märtsil tuleb Tartu Budakotta külla jaapani kultuuri uurija, õppejõud ja tõlkija Alari Allik ja kõneleb teemal “Enda jõud ja teise jõud: Amida Buddha Jaapani usundites”.

Elava meditatsioonipraktika õhtutel uurime nii meditatsioonides kui vestlustes lähemalt erinevaid meditatsiooniga seotud teemasid, mis võivad olla abiks nii meditatsioonipraktikaga esmatutvust tehes kui kogenumatele harjutajatele. Kavas juhendatud meditatsioon, lühem sissejuhatus teemasse ja vestlusring.

Kaasame meditatsioonidesse erinevaid lähenemisviise, mis on abiks mõtluspraktika värskendamisel ja avardamisel. Uurime ka tahke, millesse me praktika teinekord võib takerduda ja otsime loovaid viise nendega tegelemiseks.


Kui soovid liituda internetis, tuleb Zoomi lingi saamiseks eelnevalt registreeruda (hiljemalt kell 15.00 ürituse toimumise päeval) aadressil . Võid ühineda internetis terveks ürituseks või ainult esimeseks või teiseks pooleks.