Loengusari “Vabanemise väravad” Tallinna Budakojas


Sündmuse detailid

Sündmus on lõppenud 17 detsember 2018


Buddha kirjeldas tõeluse olemust mitmel erineval viisil, sealhulgas kolme lakšana ehk sõltuvusliku olemise tunnuse kaudu, milleks on: (i) püsitus ehk anitya, (ii) ebarahuldavus ehk duḥkha, ja (iii) püsiva omaoleku puudumine ehk anātman. Ka õpetas Buddha, et kõigi nende kolme süvitsi vaatlemine viib vabanemise väravateni. Nii viib püsituse süvitsi vaatlemine märkideta väravani (ānimitta), ebarahuldavuse vaatlemine soovideta väravani (apraṇihita), püsiva omaoleku puudumise vaatlemine tühjuseni (śūnyatā).
Kuulame lindi pealt Vaddhaka eelnevalt salvestatud ingliskeelsed loenguid. Seejärel on võimalik teemade üle eesti keeles arutleda.

03.12 Ānimitta
10.12 Śūnyatā
17.12 Apraṇihita


Õhtute kava:

  • Kell 18.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.00: loeng.