Dharmapäeva tähistamine – 9. juuli 2017


Sündmuse detailid


Kell 14.00-16.00 Tallinna Budakojas (Luha tn 1).

Dharmapäeval tähistavad budistid üle maailma dharmaratta esmakordset käimapanemist, päeva, mil Buddha Sārnāthi Hirvepargis esimest korda õnnestunult dharmat õpetas ja edasi andis.

Pärast Buddha surma on hilisemad budistlikud traditsioonid rääkinud ka teisest ja kolmandast dharmaratta käimapanemisest. Mis on teine ja kolmas dharmaratta käimapanemine ja mis seob neid esimesega Sārnāthis?

Vaddhaka kirjeldab oma loengus kolme dharmaratta käimapanemist ja seoseid nende vahel. Loeng on inglise keeles.

 


 Ürituse kava:

  • Kell 14.00: meditatsioon. (Sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 15.00: Vaddhaka loeng.