Uudised

Vesaki – Buddhapäeva tähistamine – mai 2018

Tallinna Budakojas (Luha tn 1) pühapäeval, 27. mail kell 14.00-17.00

Järgides Kagu-Aasia budistlikku traditsiooni, tähistame iga aasta maikuus koos teiste budistidega Buddha virgumist ja elu.

Selle aasta tähtpäeva teemaks on „Vabaduse maitse”.

Buddhalt pärineb ütlus: „Nagu suurel ookeanil on üks maitse, soola maitse, nii on ka dharmal üks maitse, vabaduse maitse.” („Uposatha-sutta“, Ud 5.5)

Kui oluline on Buddha dharma vabadus aastal, mil tähistame Eesti vabaduse ja iseseisvuse saavutamise 100. aastapäeva?

Vabaduse teemal kõnelevad:

  • Märt Läänemets: „Vabadus millest” ja „vabadus milleks” budismi valguses
    Pealkirjas viidatud väljendid on laenatud Erich Frommi (1900-1980) kuulsast esseest „Escape from Freedom“ (1941) (inglise keeles freedom from ja freedom to). Ettekandes vaadeldakse neid aga mahajaana budismis kirjeldatud bodhisattvatee kontekstis ja raamistuses. Bodhisattvate vabanemisteed on mahajaana suutrates („Ületava mõistmise suutra“, „Põimiksuutra“, „Vimalkīrti-suutra“ jt) kirjeldatud kui kahe suundumuse – mõistmise ja kaastunde – koosedenemist. Mõistmine, et kõik seadmused on olemuslikult tühjad, vabastab meid hirmust ego kaotamise pärast. Mõistmise kasvades kasvab kaastunne, mis paneb meid iseeneslikult teiste (kõigi) heaks tegutsema. Seega „vabadus millest“ tähendab vabanemist kannatusest mõistmise kaudu; „vabadus milleks“ aga sellega kaasnevat kaastundest ajendatud vastutust aidata kõigil kannatusest vabaneda. Sellepärast nimetatakse bodhisattvat „raske töö tegijaks“ (duṣkara-kāraka).
  • Alari Allik: Harjutamine ja vabadus
    Zen-õpetaja Uchiyama Kōshō rääkis sellise loo: „Ükskord tormas lõrisedes minu poole koer, kelle kaelarihma kett polnud korralikult kinnitatud. Selsamal hetkel, kui ta minu poole hüppas, tuli see ropsti lahti. Nüüd tõmbus ta alandlikult kössi, pööras pilgu kõrvale ja libises niutsudes minema saba jalge vahel. Seni kuni koer oli ketiga kinni, oli ta tähtsust täis ja haukus kõvasti, kui aga kett järele andis, muutus ta äkitselt täiesti tahtejõuetuks olendiks. Koera inimlik käitumine tundus mulle väga armastusväärne, aga inimeste koeralik käitumine teeb mind väga nukraks.“ Ettekandes arutletaksegi ja Dōgen-zenji ja Uchiyama-rōshi õpetussõnade valguses selle üle, millised on ketid, millest tuleks vabaneda, ja kas on ka selliseid ahelaid, millest end vabaks pole vaja rebida.
  • Dharmachari Vaddhaka: Kannatusest vaba olemine: Buddha ja targa valitseja roll 
    Kui Siddhārtha Gautama sündis, ennustati talle, et temast saab kas suur valitseja või suur pühamees. Siddhārtha valis pühamehe tee ja temast sai Buddha ehk virgunu, kes jõudis kannatuse lõppemiseni. Kuid mõnedes Buddhast rääkivates lugudes tõuseb esile ja mängib üliolulist rolli suur või tark valitseja (paali keeles cakkavattin, sanskriti keeles cakravartin). Mida on meil tänapäeval õppida Buddha suhtest targa ja suure valitsejaga? Mismoodi leida kannatusest vabanemist otsides loov vahekord vaimsete ja maiste huvide ning individuaalsete ja kollektiivsete vajaduste vahel?

Hetkes sündivat keskendumismuusikat – muusikalisi vahepalasid harfil – esitab Liis Viira. Vokaaliga panustab Merle Hillep.

Kohapeal taimetoidusuupisted ja joogid.

Kõik budismihuvilised on teretulnud!

Tallinna Budakoda (Luha tn 1.) asub Luha ja Koidu tänava nurgal. Parkimine Luha tänaval on pühapäeval tasuta.


Buddhapäeva kava leiab tutvumiseks siit lingilt.

Lisainfo: 52 11 284, 


Pilte varasematelt Buddhapäeva tähistamistelt:

2017. aasta Buddhapäeva keskseks teemaks oli “Kohalikku kuulates” ja sel teemal kõnelesid Märt Läänemets, Alari Allik, Doris Kareva ja Bodhikara. Hetkes sündivat keskendumismuusikat – muusikalisi vahepalasid harfil – esitas Liis Viira. 2017. aasta Buddhapäeva meenutusi leiab siit lingilt
2016. aasta Vesaki tähistamise keskseks teemaks oli oli “Buddha ja mets” ja sel teemal kõnelesid Hasso Krull, Herdis Fridolin, Alari Allik ja Bodhikara. Hetkes sündivat keskendumismuusikat – muusikalisi vahepalasid harfil – esitas Liis Viira.  2016. aasta Buddhapäeva meenutusi leiab siit lingilt. 
2014. aasta Vesaki tähistamise keskseks teemaks oli luule idast ja läänest, mis inspireerib meid budistlike õpetuste harjutamisel. Luulekatkendeid valisid Alari Allik, Märt Läänemets, Jaanus Valk, Elli Feldberg, Vaddhaka ja Bodhikara. Tiibetikeelsed austusvärsid Buddhale kõlasid laama Sangyas’e esituses. 
2013. aasta Buddhapäeva tähistamise teemaks oli “budismi tulevik”. Sõnavõttudega esinesid Kati Kivimaa, Alari Allik, Teet Toome ja Chipamong Chowdhury (bhikkhu Revata Dhamma). Ürituse kava leiab tutvumiseks siit lingilt.
2012. aasta Vesaki tähistamise teemaks oli “virgumise kujutamine” ja sel teemal kõnelesid Leho Rubis, Nagašila (Helsingi budistlikust keskusest) ja Doris Kareva.
2011. aastal oli Vesaki keskseks teemaks palverännumotiivid budismis (Märt Läänemets käsitles seda „Põimiksuutra“ valguses; Vaddhaka vaatles palverändu kaasaja Indias; Alari Allik rääkis palverännakust jaapani luuletaja Saigyō näitel.)
2007. aasta Vesaki teemaks oli budistlik looduseteemaline luule läbi ajastute (ürituse raames kõlasid nii tõlgitud värsid eri Kagu-Aasia kultuuridest kui ka Jaan Kaplinski esituses tema enda luulet).