Uudised

Meditatsioonis sügavamale: Buddha anapanasati õpetused – talv 2016

anapanasati 2015Tallinna Budakojas kümnel esmaspäeval: 11. jaanuar-28. märts (v.a 8. ja 22. veebruar)

Kui oled juba hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse (metta bhavana) meditatsioone tundma õppinud ja harjutad neid ning soovid meditatsiooni teoorias ja praktikas sügavamale minna, pakuvad Buddha anapanasati õpetused selleks põhjalikku lähenemist. Siin on loomulikuks tervikuks põimitud nii samatha (meelerahu, -selguse ja positiivsuse arendamine) kui vipassana (samatha meele terviklikkuse pinnalt kogemuse püsitu ja ühtepõimitud loomuse uurimine) elemendid. Uurime neil õhtutel lähemalt 16osalist harjutust, mis on üks põhjalikumaid ajaloolisele Buddhale omistatud meeleharjutusi. Anapanasati (“anapana” – sisse- ja väljahingamine, “sati” – tähelepanelikkus (paali k.)) on Anapanasati sutta keskne teema. Harjutuse ülesehitus lähtub neljast teadvustamise mõõtmest – keha, tunnete, meele ja tegelikkuse teadvustamisest. Vaddhaka juhatab neil kümnel õhtul meid läbi Buddha õpetuste, tuues esile erinevaid harjutuse tahke, mis on abiks dharma – Buddha õpetuste – mõistmise kasvatamisel ja meditatsiooni sügavamale viimisel. Neist õhtutest on eriti abi neile, kes on osalenud Budakoja sissejuhatavatel meditatsiooni- ja budismikursustel. Vaddhaka juhendab kursust inglise keeles, kuid kursuse õhtute tekstid on osalejatele eesti keeles. Kõigil õhtutel osalemine pole nõutav, kuid mida enamatel õhtutel õnnestub osaleda, seda rohkem see kursus pakub. Kursusel osalemine registreerimist ei eelda ja osalemine on annetustepõhine.


Õhtute kava:

  • Kell 18.00: meditatsioon (sobib neile, kes on eelnevalt hingamise teadvustamise ja siira heasoovlikkuse harjutustega tuttavad. Palume mitte hilineda.)
  • Kell 19.00: Buddha anapanasati õpetused